Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamknąć się" na angielski

Wyszukaj zamknąć się w: Definicja Synonimy
shut up
zip it
to lock myself
to lock yourself
lock myself up
pipe down
shut the fuck

Sugestie

Nie mogę mówić i zamknąć się jednocześnie.
I can't talk and shut up at the same time.
Czas postawić albo zamknąć się młody.
Time to put up or shut up, kid.
Lekcja pierwsza: zamknąć się i słuchać.
First lesson: zip it and listen,
Ze względu na okoliczności, kazano mi zamknąć się w kokpicie i kontynuować lot.
Given the circumstances, I've been instructed to lock myself in the cockpit and continue on to Heathrow.
Tylko zamknąć się i zadziałać naturalny.
Just shut up and act natural.
Dobra, siadać i zamknąć się.
All right, sit down and shut up.
Dobrze, czasami nie mogę zamknąć się.
Well, sometimes I can't shut up.
Teraz siadać, zamknąć się i pisać.
Now, sit down, shut up and fill out the forms.
Rozpinaj się, zabieram szalik i zamknąć się.
Open your jacket, take the scarf off and shut up.
Albo mogę tylko naprawić Twój dom i zamknąć się.
Or I could just fix your house and shut up.
Mam plan, czy po prostu zamknąć się wystarczająco długo, aby słuchać.
I got a plan, if you would just shut up long enough to listen.
TŚledzili cię, ty... zamknąć się.
They followed you, you... shut up.
Mogłabyś... zamknąć się na 10 minut?
Could you shut up for 10 minutes?
Każąc swojemu przełożonemu zamknąć się na jego sali operacyjnej - to nie jest pomoc.
Telling an attending to shut up in his O.r - That's not helping.
Czy oboje możecie po prostu zamknąć się?
Will both of you just shut up?
Rick, zamknąć się albo zabiję cię!
Rick, shut up or I'll kill you!
Nie, zamknąć się, Mike.
No, shut up, Mike.
Czy mógłbyś - proszę - zamknąć się!
Will you please... shut up!
Wszyscy zamknąć się, póki nie dowiem sie o co chodzi!
Everybody, shut up till we figure out what's going on.
Paul, mógłbyś zamknąć się na chwilę, proszę?
Shut up a moment Paul, will you please?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 266. Pasujących: 266. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo