Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zamknięty" na angielski

Zobacz także: zamknięty w sobie
Wyszukaj zamknięty w: Definicja Synonimy
closed
locked up
sealed
close
enclosed
confined
closing
stuck
shut down
imprisoned
foreclosed
cooped up
off-limits
lock down
shut up

Sugestie

Sklep był zamknięty przez jakiś czas.
The store's been closed for a while.
Wejdziemy i zdobędziemy przedmiot kiedy budynek będzie zamknięty.
We'll go in and get the item while the building is closed.
Rozumiem, że będziesz zamknięty w amerykańskim więzieniu długo.
I understand you're going to be locked up in an American prison for a long time.
Tyle lat zamknięty... umysł nie kontroluje ciała.
So many years locked up... the mind learns to control the body.
Prowadzi smutny żywot zamknięty w zrujnowanym zamku.
He leads a most sad life, locked up in a ruined castle.
Od teraz ten przystanek jest zamknięty.
This bus stop is closed as of now.
Ale ten rozdział jest zamknięty, historia została opowiedziana.
But the chapter is closed, the story has been told.
Jestem zamknięty i nie wiem dlaczego.
I'm locked up and don't know why.
Odwrócony cylinder powinien być zamknięty uszczelnieniem wodnym.
The inverted cylinder is to be closed by a water seal.
Kiedy byłeś porwany i zamknięty w więzieniu wyrzutków.
When you were kidnapped and locked up in an Outcast prison.
Afgański przemytnik narkotyków został na lata zamknięty w więzieniu Jalandhar.
An Afghan drug smuggler has been... Locked up in a Jalandhar prison for years.
Niestety, park jest dzisiaj zamknięty.
I'm sorry, but the park is closed today.
500 lat minęło a kraj nadal pozostaje zamknięty.
500 years had passed, and yet the country still remained closed.
Powiedziałem ci, bar jest zamknięty.
I told you, the bar is closed.
Zostałem skuty, przesłuchany i zamknięty przez moją własną drużynę.
I was cuffed, interrogated and locked up by my own team.
Skarbie, Wesoły lasek jest zamknięty.
But, honey, the Happy Forest is closed.
Dom strachów był zamknięty od dwóch godzin.
The haunted house had been closed for two hours.
Wyglądał zdumiewająco, ale był zamknięty.
Well, it looked amazing, but it was closed.
Pokój do muzyki jest teraz zamknięty.
Well, the music room's locked up now.
Będzie zamknięty w stodole dopóki jej nie otworzysz.
He'll be locked up in the barn, - unless you bust it open.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2616. Pasujących: 2616. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo