Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zanim to nastąpi" na angielski

Wyszukaj zanim to nastąpi w: Definicja Synonimy
until then
before then
before that happens
until that happens
before you do
before we do
Till then
Ale zanim to nastąpi, wyłąćz to.
Until then, shut it off.
Usuwają go przed powrotem, ale zanim to nastąpi, jeden krok poza strefę oznacza wielkie bum.
They remove it on the transport home, but until then, step out of the designated zone and...
Powinieneś wyjechać, zanim to nastąpi.
You should be gone before then.
Musimy odkryć, co nadchodzi i w jaki sposób sprowadzić Anioła, zanim to nastąpi.
We need to figure out what's coming and how to get Angel back before then.
Chcę wydać oświadczenie, zanim to nastąpi.
I want to issue a statement before that happens.
Więc musimy znaleźć zabójcę Atwatera zanim to nastąpi.
Which means we have to find Atwater's killer before that happens.
Muszę zamknąć portal zanim to nastąpi.
I have to close the spirit portal before that happens.
Musimy się jej pozbyć zanim to nastąpi.
We have to get in there before that happens.
Wolę, aby zginął, zanim to nastąpi.
I would see him die before that happens.
Musimy mieć powiernictwo tam zanim to nastąpi a on wróci do wladzy.
We've got to get a trustee in there before that happens or he'll be back in power.
Jeśli jest wystarczająco mądry to ustąpi zanim to nastąpi.
If he's smart, he'll leave before that happens.
Ale zanim to nastąpi, jest tam kilka niemiłych rzeczy.
But before that happens, there's some rough going.
A zanim to nastąpi, należy im się trochę hołdów.
Before that happens, they should receive some of the recognition they deserve.
A zanim to nastąpi, Stirba musi zostać zniszczona i ja tego dokonam.
Before that happens, Stirba must be destroyed and I will do it.
Któregoś dnia... znowu będziemy razem... ale zanim to nastąpi mój duch zawsze będzie przy tobie.
One day... we will be reunited... but until then my spirit will always be with you.
Czy zanim to nastąpi... nie moglibyśmy się trochę pobić? Przywiążę sobie rękę z tyłu.
Before that happens... couldn't I pick a fight with you if I tied one hand behind me?
Ale posłuchaj mnie- Zanim to nastąpi cztery jest nowy osiem.
But listen to me- Until then, four is the new eight.
Zanim to nastąpi, musimy się przystosować.
Until then, we must adapt.
Zanim to nastąpi, to konieczne.
Until then, he needs this.
Zanim to nastąpi, musimy wspiąć się ponad innych.
Before that happens, we have to rise above the others.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 89. Pasujących: 89. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo