Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zanurzyć" na angielski

Wyszukaj zanurzyć w: Definicja Synonimy
immerse
dip
dive
soak
submerge
sink
plunge
go under
immersed
submerged
dipped
dunk
embedded
go skinny-dipping
Flood
Wdychałem głęboko, cicho, by zanurzyć się w jej zapachu.
I inhaled deeply, silently, to immerse myself in her smell.
Przymocować chłodnicę zwrotną do kolby Erlenmeyera i kolbę tę zanurzyć we wrzącej łaźni wodnej.
Fit a reflux condenser to the Erlenmeyer flask and immerse the latter in a boiling water bath.
Ktoś chce zanurzyć swoje paluszki w miodzie.
Sounds like somebody's trying to dip their fingers in the Honey jar.
Okrągły arkusz blachy zanurzyć w emulsji.
Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.
B - otworzyć luki i zanurzyć się.
B - open our missile hatches and dive.
Chce zanurzyć okręt z otwartymi lukami rakietowymi.
He wants to dive the submarine with the hatches open.
On musi zanurzyć strzałkę za każdym razem.
He must dip the needle each time.
Teraz może pan zanurzyć palce w wiadrze z solą.
Now you can dip your toes into this bucket of salt, which will help.
Następnie jednokrotnie zanurzyć szkiełka w wodzie demineralizowanej i wysuszyć za pomocą bibuły filtracyjnej.
Then dip the slides in demineralised water, once only and dry with filter paper.
Musiałam skonfrontować ten lęk, zanurzyć się w nim.
I just had to confront my fear And immerse myself in it.
Pozwól mi zanurzyć ciebie w moim sercu, moja miłości
Let me immerse you in my heart, my love
Ale, podczas kąpieli, Archimedes zrozumiał, że może zanurzyć koronę i zmierzyć wzrost poziomu wody.
But, while bathing, Archimedes realized he could immerse the crown and measure the amount the water rose.
Kolbę zanurzyć we wrzącej łaźni wodnej. Aby zapobiec aglomeracji, przez pierwsze 3 minuty nieprzerwanie i energicznie wstrząsać kolbą.
Immerse the flask in a boiling water bath shaking vigorously and steadily for the first three minutes to prevent the formation of agglomerates.
Jeśli budżet jest ograniczony, nie krępuj się zanurzyć się w moim funduszu.
If money is tight, feel free to dip into my college fund.
Należy zanurzyć preparaty w pierwszej kąpieli przez 4-5 sekund, a następnie zanurzyć niezwłocznie w drugiej kąpieli (3 sekundy).
Dip the slides in the first bath for 4 to 5 seconds, then immerse immediately in the second bath (3 seconds).
Trzeba natychmiast zanurzyć go w wodzie.
It needs to be submerged in water immediately.
Musisz zanurzyć się w lęku innych.
You must bask in the fear of other men.
Czas zanurzyć stopy w brudzie Mississippi.
Time to beat your feet on the Mississippi mud.
Sama wolałabym się zanurzyć niż uciekać.
I would rather immerse myself in a situation than run from it.
Jeśli zaczekamy, ten okręt może się zanurzyć pod wodę.
If we wait, this thing is liable to sink under us.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 283. Pasujących: 283. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo