Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaopiekować się" na angielski

Wyszukaj zaopiekować się w: Definicja Synonimy
take care of
look after
baby-sit
taking care of

Sugestie

Miałeś tylko zaopiekować się nim przez kilka miesięcy.
You just had to take care of him for a few months.
Chciałabym zaopiekować się tobą trochę dłużej.
I would like to take care of you a little bit longer.
Mógłbym zaopiekować się Maggie i Mauricem.
I could look after Maggie and little Maurice.
Ktoś powinien zostać i zaopiekować się rzeczami.
Someone should stay and look after the coats and bags.
Kiedy pozwolisz jej zaopiekować się mną? czekam już 2 tygodnie.
Man, when are you going to let her baby-sit me, man? I been waiting for two weeks now.
Chcę tylko zaopiekować się moją rodziną.
I just want to take care of my family.
Przysięgam, naprawdę próbowałam zaopiekować się moim bratem.
Iswear to you, I really tried to take care of my brother.
Muszę zaopiekować się rodziną, prawda?
I would have to take care of the family, right?
Nie mogę zaopiekować się rodziną z pieniędzmi z emerytury.
I can't take care of Amy and the kids and myself on my pension.
Idę do domu zaopiekować się nią.
I need to go home and take care of her.
I zamierzam Cię tam zabrać i zaopiekować się Tobą.
So I'm going to take you there and take care of you.
Każ jednej ze swoich żon zaopiekować się bachorem.
Have one of your wives look after the spawn.
Tata i mama mogą zaopiekować się Natalie.
'Cause Mum and Dad can look after Natalie.
No ale chociaż ty zostałeś, żeby zaopiekować się jego rodziną.
Well, but at least this way, you know, you're still around to take care of his family.
Nawet nie potrafię zaopiekować się pustą butelką
I can't even take care of a corpse
Miałem nadzieję, że możesz przyjść i zaopiekować się Keelą przez kilka godzin.
I was hoping you could come over and look after Keela for a couple hours.
Pomóż mi zaopiekować się mamą i zrób to co ja bym zrobił.
Please help me take care of my mom... and do what I'm supposed to do.
Chcę tyle by zaopiekować się Chris.
I just want enough to take care of Chris.
Pozwolę Ci zaopiekować się moim samochodem podczas mojej nieobecności.
I've decided to let you take care of my car while I'm away.
Wróciłam, by zaopiekować się swoją córką.
I came back to take care of my daughter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 295. Pasujących: 295. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo