Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaoszczędzić" na angielski

save
spare
conserve
cut back
economise
money

Sugestie

60
53
45
Wolę zaoszczędzić robaka dla własnej przyjemności.
I'd rather save the worm for my own personal pleasure.
Mógłabym zaoszczędzić ci wiele czasu i kłopotów.
I could save you a lot of time and trouble.
Kochanie, próbuje ci tego zaoszczędzić.
Honey, I'm just trying to spare you.
Tak, aby zaoszczędzić nam męki jej towarzystwa.
You lied to me. Yes, to spare us the misery of her company.
By zaoszczędzić czasu, dobraliśmy panu zespół.
To save time, we've chosen your team for you.
To powinno zaoszczędzić panu przeszukiwania google.
And that should save you the Google search.
Może po prostu chcą zaoszczędzić na jedzeniu.
Maybe they're just trying to save on food.
Żeby zaoszczędzić czasu, wejdziemy od frontu.
To save time, we'll go in through the front.
A także pomaga zaoszczędzić tak cenną przestrzeń roboczą harmonogramu.
And also helps to save so valuable workspace of the schedule.
To diffcult zaoszczędzić jeszcze jedno życie.
It's difficult to save even one life.
Może będę mógł zaoszczędzić ci czasu.
Well, maybe I can save you some time.
Zrobisz wszystko, żeby zaoszczędzić dolara.
You do everything to save a buck on the business end.
Prawdopodobnie mógłbym zaoszczędzić wam kilku godzin roboty.
I could probably save you a few hours of work.
To pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu.
That's going to save us a Lot of time.
Możesz dużo zaoszczędzić jeśli przyjdziesz w piątek.
You'll save a bunch if you come on Fridays.
Zacznę to robić, żeby zaoszczędzić ci nerwów.
I'll start doing that, to save you worrying.
Jeśli zdezerterował, możecie zaoszczędzić mu masy kłopotów.
If he has gone AWOL, you could save him a lot of trouble.
Rozpowszechnianie informacji na urządzeniach elektronicznych pozwala zaoszczędzić tony papieru.
The distribution of information on electronic devices helps save tons of paper.
To powinno im zaoszczędzić kilka minut.
It should save them a couple of minutes.
Mogłabys zaoszczędzić kilkanaście tysięcy dolarów na kosztach produkcji.
You would save several hundred thousand dollars in production costs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1272. Pasujących: 1272. Czas odpowiedzi: 210 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo