Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapłakać" na angielski

Wyszukaj zapłakać w: Definicja Synonimy
cry
weep
cried
A ty czekałaś 40 dni, żeby zapłakać.
You waited 40 days to cry.
Chciałam zapłakać, ale nie miałam łez.
I wanted to cry, but the tears wouldn't come.
Ale wtedy zauważyłem zachodzące słońce... nie wiem, coś we mnie drgnęło i musiałem przestać... i zapłakać.
But then I caught sight of that sunset and... I don't know, something stirred inside me... and I had to stop and weep.
Boję się, że nie przyszłam tutaj by umrzeć, lecz by zapłakać.
Don't be afraid, I didn't come to die, but to weep
Dlaczego nie mogę położyć głowy na twym łonie i zapłakać?
Why can't I put my head in your lap and cry?
A tobie nie chce się czasem zapłakać?
Don't you want to cry sometimes?
Boję się, że nie przyszłam tutaj by umrzeć, lecz by zapłakać.
Afraid, I am not do not come here to die, but to cry.
Gdy Jezus zobaczył jak cierpią, nie mógł im pomóc, lecz mógł zapłakać razem z nimi.
When Jesus saw their pain, he couldn't help but cry, too.
Przypomnij to sobie i spróbuj naprawdę zapłakać Pomyśl o tym, jak widziałeś taką scenę w filmie
Remind yourself that and try to really cry think about seeing it in a film, that you make
myślę, że jestem... idąc, by zapłakać.
I think I'm... going to cry.
Nie rób ze mnie lalki, która nie może nawet zapłakać
Don't make me a doll like this who cannot even cry.
Tugg nie potrafi zapłakać!
Tugg Speedman, he can't cry!
Ktoś... powinien zapłakać.
Somebody... should cry.
Potrafię zapłakać kiedy tylko zechcę.
I can cry any time I like.
Możesz zapłakać dla mamusi?
Can you cry for mommy?
Kiedy chowali jej trumnę próbował zapłakać... ale nie mógł wycisnąć żadnej łzy.
The man stood as they lowered her casket and tried to cry... but no tears came.
Ale wtedy zauważyłem zachodzące słońce... nie wiem, coś we mnie drgnęło i musiałem przestać... i zapłakać.
Something stirred inside me and I had to stop... and weep.
Ktokolwiek chciał skorzystać z mocy księgi, musiał zapłakać nad jej stronicami, modląc się jednocześnie o to, czego najbardziej pragnął.
"An individual was required to cry upon its pages"while praying for the thing that one most wanted.
Zawzięty i niebezpieczny, nie obawia się zapłakać.
It's saying 'deadly and dangerous but not afraid to cry.
Nie potrafiłam nawet zapłakać do snu.
I couldn't even cry myself to sleep.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50. Pasujących: 50. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo