Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapłata" na angielski

Wyszukaj zapłata w: Definicja Synonimy
payment
pay
consideration
payback
fee
payday
remuneration
reward

Sugestie

zapłatą 202
Daj spokój, to ostateczna zapłata.
Come on, it's your final payment.
Ta bestia to zapłata za dzierżawę, bezdyskusyjnie.
The beast is payment for rent, fair and square.
Dobra zapłata za pół godziny pracy.
Pretty good pay for half an hour's work.
Oto moja zapłata, trochę kurzu.
Here's my pay, a little dust.
Jeżeli tylko część zobowiązania finansowego zostaje uregulowana, zapłata zostaje przypisana zgodnie z paragrafem 8.
When only part of the financial liability is extinguished, consideration shall be allocated in accordance with paragraph 8.
A w rzeczywistości zapłata za uwolnienie izraelskiego żołnierza.
But in reality a payment to secure the release of an Israeli soldier.
Nianiu... to twoja ostatnia zapłata.
Nanny... here's your final payment.
Powiedziałabym, że bardziej jest to zapłata.
I'd say more like payment.
Cała zapłata za ten towar, połowa za następny.
Whole payment for this shipment, half down on the next.
To była zapłata za nadzieję dla pani męża.
! It was payment for giving your husband hope.
Może tak lub była to jego zapłata za zabicie Connella.
Either that or this was payment for taking out connell.
Posłuży jako zapłata z głębi twej duszy.
It will serve as payment from your soul.
Dobre jedzenie, uczciwa zapłata, jak dadzą.
Good food, fair pay, when it comes.
Ich dusze posłużą jako zapłata dla...
Their souls will be offered as payment...
Wiesz, że godziwa zapłata dla żołnierzy to podstawa.
You see it is essential to pay soldiers well.
Teraz już pani nie grozi zapłata wielkiego odszkodowania.
Now you will never have to pay those huge damages she was asking for.
Nędzna zapłata za całe życie harówki.
A poor wage for a lifetime's drudgery.
Będzie więcej pracy i mniejsza zapłata.
There will be more work and less money.
Niewdzięczna zapłata za wykonywanie swojej pracy.
That's a rotten option for doing your job.
Oczywiście będzie zapłata za pańską łaskawość.
Of course, there will be a consulting fee for your generosity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 515. Pasujących: 515. Czas odpowiedzi: 68 ms.

zapłatą 202

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo