Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie migdałków" na angielski

Wyszukaj zapalenie migdałków w: Definicja Synonimy
tonsillitis
Właściwie to ten sam paciorkowiec, który powoduje choroby takie, jak zapalenie migdałków czy gardła.
Well, actually, it's the same strep A bacteria that causes common diseases like tonsillitis and strep throat.
Ketek stosowany jest również w leczeniu pacjentów w wieku 12 lat i starszych cierpiących na zapalenie migdałków lub zapalenie gardła wywołane przez bakterię Streptococcus pyogenes.
Ketek is also used to treat patients aged 12 years or over who have tonsillitis or pharyngitis (infections of the tonsils or throat) caused by the bacterium Streptococcus pyogenes.
Moja córka ma zapalenie migdałków!
My daughter has tonsillitis!
To tylko zapalenie migdałków.
It's just tonsillitis.
Mam... zapalenie migdałków.
I have... tonsillitis.
zapalenie zatok, infekcja wirusowa, infekcja ucha, zapalenie migdałków, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie ucha środkowego, infekcja oka, infekcja miejscowa, pasożytnicze zapalenie skóry, infekcja dróg oddechowych, zapalenie pęcherza, grzybica paznokci
Sinusitis, Viral infection, Ear infection, Tonsillitis, Cellulitis, Otitis media, Eye infection, Localised infection, Acarodermatitis, Respiratory tract infection, Cystitis, Onychomycosis
To nie jest dobry czas na ponowne zapalenie migdałków.
This would not be a good time for your tonsils to flare up again.
Ma zapalenie migdałków, na wsi sprawia mu doskonale histerię.
He has an inflammation of the tonsils, the countryside makes him perfectly hysterical.
To znaczy ty masz dwa przypadki grypy, zapalenie migdałków i zabójczy przypadek wesz.
We've got... I mean, you've got two flus, a tonsillitis, and a killer case of head lice.
zapalenie migdałków lub zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogenes:
Tonsillitis/ pharyngitis caused by Streptococcus pyogenes:
Ona ma tylko zapalenie migdałków.
She only has tonsillitis.
To nie zapalenie migdałków.
It's not tonsil abscess.
To zwykłe zapalenie migdałków.
It's just common tonsillitis.
Żartuję. Masz zapalenie migdałków spowodowane infekcją ucha środkowego.
You have severe tonsillitis, which has resulted in an inner ear infection.
zapalenie tkanki podskórnej, zapalenie migdałków, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, grypa, nieżyt żołądkowo - jelitowy, zakażenia grzybicze, zakażenia, ropień zęba
Sepsis, Urinary tract infection, Cellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Oral candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Fungal infection, Infection, Tooth abscess

Pozostałe wyniki

nie skuteczność wykazano u niewielkiej liczby pacjentów zagrożonych czynnikami takimi jak pneumokokowa bakteriemia lub w wieku powyżej 65 roku życia ostre nasilenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie zatok oraz zapalenie gardła i migdałków wywołane przez S. pyogenes).
ed age higher than 65 years, AECB, sinusitis, and pharyngotonsillitis caused by S. pyogenes).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo