Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie płuc" na angielski

Wyszukaj zapalenie płuc w: Definicja Synonimy
pneumonia
pneumonitis
chest cold
lung disease
lung inflammation
lung infection
Przez kilka tygodni przechodziłem zapalenie płuc.
I've had walking pneumonia for the past couple of weeks.
Mój pacjent ma podręcznikowe zapalenie płuc.
My patient looks like he has textbook pneumonia.
Podczas doświadczalnego podawania produktu Doribax w inhalacji, wystąpiło zapalenie płuc.
When Doribax was used investigationally via inhalation, pneumonitis occurred.
Prześwietlenie dziecka sugeruje chemiczne zapalenie płuc.
The baby's x-ray suggested chemical pneumonitis.
Wolałbym mieć podwójne zapalenie płuc niż Vectrę.
I would rather have double pneumonia than a Vectra.
Zdiagnozowano u ciebie bakteryjne zapalenie płuc.
Your clinical diagnosis is pneumonia, probably bacterial.
Zrobiłem hamburgery jak miałaś zapalenie płuc.
I made burgers that time you had pneumonia.
Może pani mieć pneumokokowe zapalenie płuc.
You may have what's called pneumocystis pneumonia.
Powikłaniami złamanych żeber jest zapalenie płuc.
The most common complication of broken ribs is pneumonia.
Masz chroniczne zapalenie płuc, między innymi.
Now you got chronic pneumonia, among other things.
Tydzień później zmarł na zapalenie płuc.
And a week later, he died of pneumonia.
Złapiesz zapalenie płuc, tak się kłócąc.
You'll catch pneumonia if you don't stop arguing.
Spokojnie, zapalenie płuc to jej drugi największy problem.
Pneumonia's her second biggest problem.
I, zanim wdało by się zapalenie płuc, spokojnie byś spał.
Well, by the time pneumonia set in, you'd be sound asleep.
Corry miał zapalenie płuc, lekarze zrobili wszystko co mogli, nie będzie pogrzebu - już został pochowany.
Cori had pneumonia The doctors have made what you/they have been able to Not there will be funeral We have already buried him.
To może być eozynofilowe zapalenie płuc.
We think it might be Eosinophilic pneumonia.
Chyba, że potrafisz leczyć zapalenie płuc.
Not unless you can cure pneumonia.
Ma ostre wirusowe zapalenie płuc i bardzo poważne zapalenie żył.
He's got an acute viral pneumonia and a very serious phlebitis.
Panie Haines, zeszłej zimy tylko w listopadzie... czworo moich parafian zachorowało na zapalenie płuc.
Because, Mr. Haines, last winter, in the month of November alone... four of me parishioners took to the bed with pneumonia.
Załóż to, zanim złapiesz zapalenie płuc.
Put this on before you catch pneumonia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 473. Pasujących: 473. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo