Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie stawów" na angielski

Wyszukaj zapalenie stawów w: Definicja Synonimy
arthritis
joint inflammation
inflammation of the joints
spondylitis

Sugestie

To nie alergia, ALS, zapalenie stawów czy sarkoidoza.
It's not allergies, ALS, arthritis, or sarcoidosis.
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą zapalną stawów.
Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease of the joints.
Ponadto w około 10% przypadków występują powikłania po zakażeniu, takie jak reaktywne zapalenie stawów.
In addition, post-infectious complications, such as reactive joint inflammation occur in about 10% of the cases.
Po wystąpieniu objawów jelitowych może się także rozwinąć reaktywne zapalenie stawów i zapalenie cewki moczowej.
Reactive joint inflammation and urethritis can follow the enteric symptoms.
Ponadto preparat MabThera można stosować w leczeniu osób dorosłych z ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba, która wywołuje zapalenie stawów).
In addition, MabThera can be used to treat adults with severe rheumatoid arthritis (a disease that causes inflammation of the joints).
ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze
muscle pain, inflammation of the joints, increased muscle tone, or cramp
U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów równoczesne podawanie metotreksatu nie wpływało na parametry farmakokinetyczne produktu MabThera.
Co-administration with methotrexate had no effect on the pharmacokinetics of MabThera in rheumatoid arthritis patients.
Dr House uważa, że Kenny ma MRZS: młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów.
Dr. House believes that Kenny has JRA. Juvenile rheumatoid arthritis.
Częstość nieznana: zapalenie stawów, obrzęk stawów.
Not known: arthritis, joint swelling.
To dlatego, że ma zapalenie stawów.
That's because she has arthritis.
Chroniczne drętwienie, ból, ciężkie zapalenie stawów.
Chronic numbness, pain, severe arthritis.
Czekamy, aż naprawisz jej śledzionę i będziemy mogli zrobić biopsję, by zbadać ją na reumatyczne zapalenie stawów.
Waiting for you to fix her spleen so we can biopsy it for rheumatoid arthritis.
takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, demencja i choroby neurodegeneracyjne
such as rheumatoid arthritis, osteoporosis, dementia and neurodegenerative diseases
toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów
Anaphylaxis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis
Inhibitory COX- 2 zostały wprowadzone do praktyki medycznej w leczeniu pacjentów z chronicznymi zapalnymi chorobami zwyrodnieniowymi- takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów.
COX-2 inhibitors have been introduced in medical practice for treatment of patients with chronic inflammatory degenerative diseases such as rheumatoid arthritis and osteoarthritis.
Wśród pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, biorących
Among patients with rheumatoid arthritis treated in
Wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest chorobą zapalną, atakującą jeden lub więcej stawów, typowo rozpoznawaną u dzieci poniżej 16 roku życia.
Polyarticular juvenile idiopathic arthritis is an inflammatory disease, affecting one or more joints, with diagnosis typically occurring in children under the age of 16 years.
rot Łuszczycowe zapalenie stawów jest zapaleniem stawów związanym z łuszczycą.
Psoriatic arthritis is an inflammation of the joints associated with psoriasis.
Szczególnie istotne są takie zakażenia, jak zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, infekcyjne zapalenie stawów oraz posocznica.
Of particular importance are infections such as pneumonia, pyelonephritis, septic arthritis and septicaemia.
Sześć osób zmarło podczas kuracji na zapalenie stawów
Six people died using that arthritis treatments.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 131. Pasujących: 131. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo