Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie wątroby" na angielski

Zobacz także: zapalenie wątroby typu
Wyszukaj zapalenie wątroby w: Definicja Synonimy
hepatitis
inflammation of the liver

Sugestie

92
Jego żona zmarła na zapalenie wątroby, kiedy jeszcze siedział.
First wife died of hepatitis while he was inside.
Zakładam, że wykluczyliście już zapalenie wątroby i Wilsona.
I assume you've already ruled out hepatitis and Wilson's.
zmiany aktywności enzymów wątrobowych zapalenie wątroby, żółtaczka
changes in liver enzyme values. inflammation of the liver, jaundice
Ponadto zgłaszano zapalenie wątroby, napady drgawkowe, reakcje uczuleniowe, bezsenność i zaburzenie czynności nerek.
Furthermore, inflammation of the liver, fits, allergic reactions, sleepiness and abnormal renal function have been reported.
Obserwowano zaburzenia czynności wątroby, niekiedy ciężkie zapalenie wątroby.
Disturbances in the way the liver works, sometimes severe hepatitis, have been observed.
Rzadkie: zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna.
Rare: hepatitis, cholestatic jaundice.
Więc, Marian, twój test na zapalenie wątroby wyszedł negatywny.
Well, marian, your hepatitis test came back negative.
Monitorowanie enzymów wątrobowych Zaburzenia czynności wątroby (w tym zapalenie wątroby) po zastosowaniu wildagliptyny zgłaszano rzadko.
Liver enzyme monitoring Rare cases of hepatic dysfunction (including hepatitis) have been reported with vildagliptin.
Przewlekłe zapalenie wątroby u pacjentów leczonych obecnie lub niedawno lekami
Chronic hepatitis in patients who are being or have been treated recently with
Chodzi o zapalenie wątroby i nie masz tego.
It's hepatitis and you don't have it.
Szambo. Ryzykował pan sepsę, zapalenie wątroby.
You risked sepsis, hepatitis B.
Inne obserwowane zaburzenia czynności wątroby obejmują zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemię oraz zapalenie wątroby.
Other reported hepatic reactions include increases in liver enzymes, hyperbilirubinaemia, and hepatitis.
Przemijające reakcje ze strony wątroby, w tym zapalenie wątroby i żółtaczka, występowały u pacjentów nieobciążonych innymi czynnikami ryzyka.
Transient hepatic reactions, including hepatitis and jaundice, have occurred among patients with no other identifiable risk factors.
Musze uważać ze względu na zapalenie wątroby.
I need to be careful because of the hepatitis.
Jesteśmy chorzy, mamy zapalenie wątroby.
We're sick, we got hepatitis.
Leczyła zapalenie wątroby i pózniej zaczęła odwiedzać Mike'a.
She visits Mike after her hepatitis C treatments.
Czy wiesz tam J zapalenie wątroby?
Did you know there's a hepatitis J?
Wygląda na to, że gwiazda przedstawienia ma zapalenie wątroby i trasa została odwołana do czasu jego wyzdrowienia.
Seems the star of the show has hepatitis and the tour is canceled till he recovers.
Mój przyjaciel złapał zapalenie wątroby od burgera pochodzącego z jednej z tych miejscowości.
A friend of mine caught hepatitis off a burger from one of these places.
Jeśli pacjent choruje na wirusowe zapalenie wątroby, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.
If you have viral hepatitis tell your doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 205. Pasujących: 205. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo