Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapalenie wyrostka robaczkowego" na angielski

Wyszukaj zapalenie wyrostka robaczkowego w: Definicja Synonimy
appendicitis
Rzadkie: zapalenie trzustki, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
Rare: pancreatitis, acute appendicitis.
Mój asystent miał go nadzorować, ale dostał zapalenie wyrostka robaczkowego, więc muszę być w dwóch miejscach naraz.
Now, my assistant was supposed to oversee it, but he got appendicitis, so I have to be in two places at once.
Gdyby miała zapalenie wyrostka robaczkowego, miałaby gorączkę.
Nonsense. If she had appendicitis, she'd have a fever.
Moja matka miała siostrę o imieniu Rachel... ale ona umarła na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
My mother had a sister named Rachel... but she died of appendicitis.
"Jak poszło?" "Mówili, że to było ostre zapalenie wyrostka robaczkowego."
"How did it go?" "They said it was acute appendicitis."
Ta kobieta ma ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
This woman has acute appendicitis.
To może być zapalenie wyrostka robaczkowego.
It can be appendicitis.
To nie zapalenie wyrostka robaczkowego.
It's not appendicitis.
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, prawda?
Acute appendicitis, right?
To może być zapalenie wyrostka robaczkowego.
It could be appendicitis.
Żal mi tych wszystkich dzieci, Wendy, które nie mają takiej mamy jak ty-- która wie że cukier powoduje choroby serca, zapalenie wyrostka robaczkowego i grzybicę.
Well, you know, I feel sorry for those other kids, Wendy, who don't have a mom like yours - a mom who knows that sugar causes heart disease, appendicitis and athlete's foot.
Dwa z nich objęły 1568 pacjentów cierpiących na powikłaną infekcję wewnątrzbrzuszną (połowa badanych miała zapalenie wyrostka robaczkowego z powikłaniami), przy czym Tygacil porównywano z działaniem imipenemu/ cylastatyny.
Two studies were in 1,568 patients with complicated intra-abdominal infections (half of those were complicated appendicitis), where Tygacil was compared with imipenem/ cilastatin.
40 tkanki łącznej, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie płuc, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie szpiku, zapalenie żołądka, zapalenie wyrostka robaczkowego, paciorkowcowe zapalenie powięzi, zapalenie mięśni, wstrząs spetyczny, zapalenie uchyłka i ropień.
Serious infections experienced by Enbrel-treated patients included cellulitis, gastroenteritis, pneumonia, cholecystitis, osteomyelitis, gastritis, appendicitis, Streptococcal fasciitis, myositis, septic shock, diverticulitis and abscess.
Na zapalenie wyrostka robaczkowego albo depilację na pierwszą randkę.
Like a burst appendix or a first date bikini wax.
Jaki odsetek Amerykanów przechodzi zapalenie wyrostka robaczkowego?
What percentage of Americans will get an acute appy?
Modliłem się o zapalenie wyrostka robaczkowego!
Córka ma zapalenie wyrostka robaczkowego.
Yes, the doctor, because my daughter had appendicitis problem.
Mamy ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
ból brzucha (rzekome zapalenie wyrostka robaczkowego),
Abdominal pain (pseudoappendicitis)
To może być zapalenie wyrostka robaczkowego?
Wait, are you serious?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 93. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo