Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zapamiętać" na angielski

Wyszukaj zapamiętać w: Definicja Synonimy
remember
memorize
memorise
keep track
rember
in mind
Note to self
remembered
remembering
memorized
memorizing

Sugestie

Potrafimy zapamiętać rejestracje aut naszych ojców.
We can remember the number plates of our fathers' cars.
Nie potrafię nawet zapamiętać podstawowych założeń.
I can't even remember the basic concepts.
Chłopak potrafi zapamiętać wszystko co przeczyta.
The boy is able to memorize everything he reads.
Powinieneś postarać się zapamiętać ten pokój, szczególnie łóżko.
You should try to memorize this room, especially the bed.
Musimy zapamiętać kim jesteśmy i co widziałyśmy.
We must remember who we are and what we saw.
Nie mogłam zapamiętać wszystkich słów piosenki.
I couldn't remember all the words to the song.
Nie możesz nawet zapamiętać co jadłeś wczoraj na kolację.
You can't even remember what you had for supper yesterday.
Musisz zapamiętać, wszyscy jesteśmy tylko fragmentami całości.
You must remember, we are all but parts of the whole.
Ostatnio jestem w stanie wszystko zapamiętać.
Lately, I've just been able to remember everything.
Muszę zapamiętać zapach każdej części twojego ciała.
I have to remember the smell of every part of your body.
Chcę cię zapamiętać, bo niedługo stąd znikniesz.
I'm trying to remember for when it's not here anymore.
Dzieło geniusza, stworzone by zapamiętać ukochanego druha.
The work of a genius to remember his beloved friend.
Moje odejście jest przykładem, który powinniśmy zapamiętać.
And as I leave... that's an example I think all of us should remember.
Torturowałem więcej ludzi, niż potrafię zapamiętać.
I've tortured more people than I can remember.
Może nie chciałem go takim zapamiętać.
Maybe I didn't want to remember him that way.
Spróbuj zapamiętać - jesteśmy na przedmieściu.
And try and remember, we're in suburbia.
Spróbuj zapamiętać na czym/naprawdę polega ta gra.
Try to remember what this game is really about.
Będziesz musiał tu wiele zapamiętać, kapitanie.
You'll have to remember there are many, sir.
Stara się zapamiętać, który kabel gdzie podłączyć.
Well, he is trying to remember which wires go into which connections on the machine.
Wprowadź komentarz, który pomoże zapamiętać szczegóły tego raportu.
Enter a comment to help you remember the details of this report.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1266. Pasujących: 1266. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo