Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zaraźliwy" na angielski

Wyszukaj zaraźliwy w: Definicja Synonimy
contagious
infectious
infective
catching
Najstarsza forma empatii to zaraźliwy strach.
The oldest form of empathy is contagious fear.
Wiemy tylko, że jest wysoce zaraźliwy.
All we know is he's highly contagious.
No wiesz, jak śmiech potrafi być zaraźliwy.
You know how laughter can be infectious.
Wysoce zaraźliwy wirus grypy został skrzyżowany ze śmiertelnymi genami Eboli.
Highly infectious influenza virus was crossed with the deadly Ebola genes.
Innymi zaletami są jego stabilność i to, że nie jest zaraźliwy.
Other advantages are that it is stable and not infective.
Ten wirus jest niesamowicie zaraźliwy i nie ma jeszcze na niego szczepionki.
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.
Skoro tu już jesteśmy musicie podpisać jakieś papiery... bo facet jest bardzo zaraźliwy.
Now that we're here, you need to sign some paperwork... because the man is very contagious.
Wiesz ze śmiech małych dzieci jest bardzo zaraźliwy?
You know how the laughter of little children is infectious?
Wiesz, zapał Bryana jest zaraźliwy.
Well, Bryan's bossiness is infectious.
Wirus Dr Noah jest wysoce zaraźliwy.
Dr Noah's bacillus is highly contagious.
Zawsze myślałem, że mam bardzo zaraźliwy śmiech.
No. I always thought I had a very infectious laugh.
Skaning Lacha potwierdził, iż jego stan nie jest zaraźliwy lecz może się przenieść poprzez krew.
Rommie's scan of Lach shows that his condition is not contagious, though it can be Transmitted through blood contact.
Jest bardzo zaraźliwy, nie ma na niego leku.
It's highly contagious, no known cure.
Śmiercionośny, zaraźliwy wirus, który przy tym poziomie wiedzy jest łatwy do stworzenia.
A deadly, infectious virus which is not difficult to grow.
Jest zaraźliwy, chcę słyszeć go ZNOWU.
It's infectious, I want to hear it again.
Nie wiedziałam, że kompleks Mesjasza jest zaraźliwy.
I did not realize the messiah complex was contagious.
Powiedziała, że jego nastrój był zaraźliwy.
They said that his moods were contagious.
Nie wiem czy dlatego że jest Betazoidką, ale jej nastrój jest zaraźliwy.
I don't know if it's because she's Betazoid or what but her mood is contagious.
Oboje wiemy, że nie jesteś zaraźliwy.
I think we both know that you're not contagious.
Nie Alex. Rak nie jest zaraźliwy.
No, Alex, cancer is not contagious.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 90. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo