Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zarezerwować" na angielski

Wyszukaj zarezerwować w: Definicja Synonimy
book
reserve
make reservations
reserving
Przypuszczam, że powinienem zatelefonować i zarezerwować lot.
Well, I suppose I should get off the phone... and book a plane flight.
Możemy na ceremonię zarezerwować też kwartet smyczkowy.
We can also book a string quartet for the ceremony.
Trzeba zarezerwować obydwa łóżka w sali pooperacyjnej.
We need to reserve both beds in the recovery suite.
To było pomysłowe z twojej strony, żeby zarezerwować ten sam stolik.
It was clever of you to reserve the same table.
Ale teraz muszę iść zarezerwować sobie hotel.
But now I have to book myself a hotel.
Mogłabym zarezerwować świetny hotel w La jolla.
I could book that great hotel up in la jolla.
Wybrać suknię, DJ-a, zarezerwować salę.
You need to pick a dress, find an awesome DJ, book a hall.
Wciąż możemy zarezerwować Carriage House na nasz ślub.
We can still book the Carriage House for our wedding.
Polecił mi zarezerwować apartament dla młodej pary w hotelu Coolidge.
Yes. He had me book the honeymoon suite at the Coolidge Hotel.
Na cmentarz... żeby zarezerwować Ci miejsce jeśli to schrzanisz
The cemetery, to book you a place if you don't behave.
Ty, Leonardo, musisz zarezerwować przejazd tym statkiem.
You, Leonardo, must book passage on that ship.
W kwietniu 1912, musiałbyś zapłacić ponad $3,000 by zarezerwować podróż.
And in April 1912, you would have paid over $3, 000 to book your passage.
Ty pewnie chcesz zarezerwować sobie kilka sesji.
You want to book yourself a few sessions.
On jest naprawdę dobry, więc musieliśmy zarezerwować go z wyprzedzeniem.
And he's really good, so we had to book him way in advance.
Chcemy zarezerwować to miejsce dla czterech osób.
We like to reserve booths for four people or more.
Sprawdźmy czy uda nam się zarezerwować prywatną jadalnię w brytyjskim hotelu.
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.
Kto nie potrafił beze mnie zarezerwować biletu?
You couldn't book a plane ticket without me.
Opuszczę ten kraj gdy tylko będę mógł zarezerwować bilet.
I'm going to leave this country just as soon as I can book a ticket.
Możesz zarezerwować nasz lot na jutro.
You can book our flight tomorrow.
Ludzie zatrzymywali Francisca na wystawach, dawali mu gotówkę, aby zarezerwować szczeniaka z pierwszego miotu.
People were stopping Francisco at dog shows, giving him cash just to reserve a pup from the first litter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 282. Pasujących: 282. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo