Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zasięg" na angielski

Wyszukaj zasięg w: Definicja Synonimy
range
scope
coverage
extent
reach
signal
reception
radius
spread
outreach
cell service
global
size
scale
demarcation

Sugestie

Mają doskonały zasięg ruchowy w kończynach.
They have excellent range of motion in their limbs.
Naturalny zasięg występowania oraz zmiany zasięgu spowodowane wprowadzeniami.
Describe the native range and range changes due to introductions.
Ograniczony zasięg projektu alternatywnego nie pozwala okazywać takiej ambicji.
The reduced scope of the counterfactual project cannot have such an ambition.
Jeżeli tak, proszę wskazać zasięg terytorialny każdego ze zgłaszanych przepisów.
If yes, please indicate the territorial scope of each of the reported provisions.
Spędziłem ostatnie dwie godziny organizując zasięg satelitarny.
I spent the last two hours organizing satellite coverage.
Jeśli Caffrey wyjdzie poza zasięg, stracimy audio.
If Caffrey goes out of range, we'll lose his audio.
Za 5 minut wejdziemy w zasięg kardasjańskich czujników.
We'll be in Cardassian sensor range in five minutes.
Za kilka sekund wejdą w zasięg uzbrojenia.
They'll enter weapons range in a few seconds.
Za trzy godziny wyjdziemy poza zasięg promu.
Look, we have three hours left before we're out of shuttle range.
Skontaktuje się kiedy wrócimy w zasięg.
I'll contact you when we come back into range.
Komunikatory mają ograniczony zasięg, więc...
Hailers only have a limited range, so...
Dziewczyna ma pewne możliwości, przyjemny głos, ograniczony zasięg.
I mean, the girl's got some ability, a pleasant voice, limited range.
Bez nadświetlnej nie uciekł poza nasz zasięg.
Without warp drive, it wouldn't be out of our range.
Maszynownia, utrzymujemy zasięg 640 m.
Engineering, holding at station keeping, range 640 meters.
Samochody mają ograniczony zasięg, trwałość samochodu nie jest za dobra...
The cars have a limited range, the durability of the car isn't very good...
Wejdziemy w zasięg komunikacji za godzinię.
We should be in communications range in about an hour.
Jednak skala i zasięg problemu nadal rosną.
Still, the scale and scope of the problem continue to grow.
Dobra, wchodzimy w zasięg, Rodney.
All right, we're coming into range, Rodney.
Ma ograniczony zasięg i może zaspokoić potrzeby 90 procent całej populacji.
Given the limited range, it can only meet the needs of 90% of the population.
Krótki zasięg, może z 60 metrów.
Short range, maybe 200 feet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1921. Pasujących: 1921. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo