Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zatrucie pokarmowe" na angielski

Wyszukaj zatrucie pokarmowe w: Definicja Synonimy
Prawdopodobnie pozwie restaurację za zatrucie pokarmowe.
She'll probably sue the restaurant for food poisoning.
To grypa, albo zatrucie pokarmowe.
I think it's, like, the flu or food poisoning.
Zapytał, czy kiedykolwiek cierpiałam na zatrucie pokarmowe.
He asked whether I'd ever suffered from food poisoning.
Miałam zatrucie pokarmowe, i nie pamiętam chichotania.
I've had food poisoning, and I don't remember giggling.
Tak, lekarz ma sprawdzić czy to zatrucie pokarmowe.
So, the doctor has to check for food poisoning.
Mamy nadzieję, że to tylko zatrucie pokarmowe.
We were hoping it was just food poisoning.
Dlatego właśnie wyglądało to, jak zatrucie pokarmowe.
Which is why it seemed like food poisoning.
Więc może twoje zatrucie pokarmowe nie było przypadkowe.
Then maybe your food poisoning wasn't an accident.
Albo: "Chyba mam zatrucie pokarmowe".
Or, "I think I got food poisoning".
Myślę, że mam zatrucie pokarmowe.
I think I have food poisoning.
Myśleliśmy, że to zatrucie pokarmowe.
We thought it was food poisoning.
Sądzi, że to zatrucie pokarmowe.
He thinks it's food poisoning.
Najpierw, pomyślałbyś pewnie, że to tylko zatrucie pokarmowe.
At first, you would probably think it was just food poisoning.
To na pewno tylko zatrucie pokarmowe.
I'm sure it's just food poisoning.
Myślałem, że masz zatrucie pokarmowe.
I thought you had food poisoning.
Sądzimy, że to zatrucie pokarmowe.
We're thinking it's food poisoning.
Myśle, że masz zatrucie pokarmowe.
I don't think you have food poisoning.
To chyba tylko zatrucie pokarmowe, więc...
Okay, it's probably just food poisoning, so...
Ale kiedy wyszedł pierwszy komiks, a ja stałem się pośmiewiskiem, ona upozorowała zatrucie pokarmowe.
But when the first cupcake kid comic came out, and I became a laughingstock, she feigned food poisoning.
Którym byłoby, że wszyscy w magazynie mają zatrucie pokarmowe.
Which would be that all four guys on the loading dock have food poisoning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 92. Pasujących: 92. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo