Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zatrzymać się" na angielski

Wyszukaj zatrzymać się w: Definicja Synonimy
stop
stay
pull over
stopping
crash
staying
hold up

Sugestie

Musimy zatrzymać się przy wielkim bagnie...
We have to stop at the edge of the big swamp anyway.
Właściwie planuje zatrzymać się dzisiejszego popołudnia.
In fact, I have a stop planned for this evening.
Planuję zatrzymać się w Central Hotel.
I'm planning to stay at the Central Hotel.
Najwyraźniej zamierzał zatrzymać się tu na trochę.
Obviously he was planning to stay for a while.
Albo możemy zatrzymać się i po prostu go tutaj wyrzucić.
Or we could pull over and just throw him out here. OK.
Mam zamiar zatrzymać się tutaj wkrótce.
I'm going to stop here pretty soon.
Możesz zatrzymać się w mieszkaniu moich przyjaciółek.
My friends won't mind if you stay at their apartment.
Proszę zatrzymać się na najbliższym skrzyżowaniu.
Chauffeur, would you stop at the next corner.
Możesz zatrzymać się na kilka dni.
If you could stay for a few more days.
Myślisz, że możemy zatrzymać się na jakąś rybę z frytkami.
Do you think we can stop for some fish and chips? I've got a craving.
Możemy zawrócić i zatrzymać się w mieście.
We can head back and stay in town.
Myślę że z tym, będziecie mogli zatrzymać się w hotelu aż wyremontujemy budynek.
And I think with that, you'd be able to stay in a hotel until we get the place rebuilt.
Moglibyśmy polecieć do Vegas, zatrzymać się w Caesars.
We could fly to Vegas and stay at Caesars.
Mój facet Marsjanie, popędzam ciebie, by zatrzymać się.
My fellow Martians, I urge you to stop.
Możesz zatrzymać się u mnie, jeśli chcesz.
You can stay at my place if you want.
Zaczęła płakać i chciała zatrzymać się na stacji.
She started crying and wanted to stop at a gas station.
Można zatrzymać się w pobliżu domu, przekształcenia Toledo w architektonicznej krainy czarów.
You could stay close to home, transform Toledo into an architectural wonderland.
Obiecałem zatrzymać się na cmentarzu, by położyć kwiaty na grobie dziadka.
I said I'd stop by the cemetery to put flowers on Granddad's grave.
Powiedziałabym, że jestem w mieście, musiałabym zatrzymać się u niej.
I tell Cam I'm in town, then I have to stay at her place.
Wiesz, prawdopodobnie mogłabyś zatrzymać się u nas.
You know, you probably could stay with us.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 725. Pasujących: 725. Czas odpowiedzi: 153 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo