Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zatyczki do uszu" na angielski

Wyszukaj zatyczki do uszu w: Definicja Synonimy
earplugs
ear plugs
ear-plugs
Zrozumiałem, wyjmujemy zatyczki do uszu.
Roger, we'll break out the earplugs.
Jeśli budzi cię fontanna, zatyczki do uszu gratis.
If the fountain keeps you awake, they give you free earplugs.
Mamy zatyczki do uszu, jeśli ich potrzebujecie.
We do have ear plugs if you need them.
Mam włączyć klimatyzację i włożyć zatyczki do uszu?
What I do, turn on the air conditioning, I wear ear plugs?
Wróciłam do pokoju i założyłam zatyczki do uszu.
Went back to my room and I put in earplugs.
Mam nadzieję, że wziąłeś zatyczki do uszu.
I hope you've brought earplugs.
Pomijając medykamenty, Connor nosił trzy pary okularów i zatyczki do uszu.
Well, aside from the medication, connor was wearing three pairs of sunglasses and earplugs.
Pójdę po moje zatyczki do uszu.
And you're back. I will go get my earplugs.
Słyszałem to przez zatyczki do uszu, dwie poduszki i trzy tabletki nasenne.
I could hear it through earplugs, two pillows, and three sleeping pills.
Bierz swoje zatyczki do uszu i wracaj spać, Debs.
Grab your earplugs, go back to bed, Debs.
Potrzebujemy okularów, zatyczki do uszu lub coś podobnego?
Do we need goggles or earplugs or anything like that?
Jej krzyk zagłuszył drugi stuk A ja muszę zacząć nosić zatyczki do uszu na koncerty.
Her screaming was covering up the second thunk, and I need to wear earplugs at concerts.
Wszystko, co mogę udawać mając zatyczki do uszu za 3$ to nie kultura.
Anything I can simulate with a $3.00 pair of ear plugs is not a culture.
Proszę, włóż te zatyczki do uszu które ci dałem, kierowco.
Please put in those ear plugs I gave you, driver.
Masz te zatyczki do uszu? - Tak.
Do you still have those earplugs?
Słuchawki do programów od 1 do 36, podłączenie do gier 3D, darmowe zatyczki do uszu, darmowe pantofle, darmowy sok oraz darmowe fistaszki.
That's the headphones for Channels 1 to 36, modem link for 3D vidgames, complimentary earplugs, complimentary slippers, complimentary juicepack, and complimentary peanuts.
Noszę zatyczki do uszu.
Sometimes I wear earplugs.
Myślałem, że tylko zatyczki do uszu.
I thought just ear plugs.
Chciałaś zatyczki do uszu?
Did you want earplugs?
Nosił te zatyczki do uszu.
He wore these earplugs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo