Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zawroty głowy" na angielski

Wyszukaj zawroty głowy w: Definicja Synonimy
dizziness
dizzy
vertigo
light-headedness
giddiness
feeling lightheaded
light-headed
queasy
my head spinning
giddy
Zmęczenie, zawroty głowy i duszności.
Fatigue, dizziness, and shortness of breath.
U niektórych pacjentów obserwowano jednak przemijające niedociśnienie ortostatyczne oraz zawroty głowy.
However, transient, orthostatic hypotension or dizziness was observed in some patients.
Mnie przeważnie przyprawia o zawroty głowy...
It usually makes me dizzy, and then I fall asleep.
CYMBALTA może powodować senność lub zawroty głowy.
Driving and using machines CYMBALTA may make you feel sleepy or dizzy.
Te testy czasem powodują zawroty głowy.
That's normal... sometimes this test causes vertigo.
Nic... jeśli lubi się zawroty głowy.
Nothing... if you like vertigo.
Cierpisz na bezsenność i zawroty głowy.
You're also suffering from insomnia and dizziness.
Nie, ciągle mam zawroty głowy.
No, I'm still dizzy.
Mam zawroty głowy, wypuść mnie.
I'm dizzy, just get me out.
Ludzie miewają tu zawroty głowy podczas przypływu.
People get dizzy here during high tide.
Zawsze miałem dwóch wrogów: zawroty głowy i lęk.
I've always had two enemies: dizziness and anxiety.
Powoduje, senność, zawroty głowy, dezorientację i utratę pamięcie.
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.
To wyjaśniałoby bóle i zawroty głowy.
That would explain the headaches and dizziness.
Narzekała na bóle i zawroty głowy podczas sesji zdjęciowej, ale wszyscy wzięli to za kaca.
She did complain of a headache and dizziness during the wedding photos, but everyone just assumed that it was a hangover.
Czujemy jak mdłości i zawroty głowy... mieszają się z krwią.
We grow sick and dizzy... with blood.
Później pojawiają się bóle i zawroty głowy.
Then there's the headaches, dizziness...
Lynette, miałaś zawroty głowy i wymioty.
Lynette, you were dizzy and throwing up.
Zapomniałem, że mam zawroty głowy.
I forgot, I get vertigo.
Żeby się upewnić, że te zawroty głowy to nic poważnego.
I just want to make sure your dizziness isn't something more serious.
Jego usunięcie może powodować zawroty głowy... lęki i lekki paraliż.
Removal can cause vertigo... separation anxiety and slight paralysis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1000. Pasujących: 1000. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo