Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbiec się" na angielski

Wyszukaj zbiec się w: Definicja Synonimy
coincide
Dla uniknięcia ryzyka zakłóceń na rynku zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno zbiec się z jego wejściem w życie.
The application of the measures provided for in this Regulation must coincide with its entry into force in order to avoid potential market disturbance.
W momencie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia nr 1613/2000, zakładano, że wygaśnięcie tego rozporządzenia powinno zbiec się w czasie z końcem obowiązywania obecnego systemu GSP, przewidzianym na ten sam dzień.
When the validity of Regulation No 1613/2000 was extended, it was considered that its expiry should coincide with the ending of the current GSP scheme, which was due to end on that date.
Wejście w życie tych nowych przepisów powinno zbiec się z wejściem w życie statutu posła do Parlamentu Europejskiego,
The entry into force of these new provisions should coincide with the entry into force of the Statute for Members of the European Parliament,
W końcu, oni zaczynają się zbiec się.
Finally, they start to combine.
W nieco dłuższej perspektywie technologia informacji, biotechnologia i mikromechanika mogą zbiec się i spotkać na poziomie nano, a wtedy wykonalne może być nawet "ulepszanie" żywych organizmów - w tym ludzi - za pomocą nanotechnologii, co rodzi całkiem nowe dylematy etyczne.
In the slightly longer term, IT, biotechnology and micromechanics may converge and coincide at the nano level, at which point it may even be possible to upgrade living creatures, including human beings, through the application of nanotechnology - which creates entirely new ethical dilemmas.
Data transakcji może zbiec się z datą rozliczenia transakcji (rozliczenie tego samego dnia) lub ją poprzedzać o określoną liczbę dni roboczych (data rozliczenia jest zdefiniowana jako T + przesunięcie rozliczenia w czasie) .
Credit institution: an institution covered by the definition contained in Article 4 (1) of Directive 2006/48/ EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast).
Dzień transakcji może zbiec się z terminem rozliczenia transakcji (rozliczenie tego samego dnia) lub poprzedzać termin rozliczenia o określoną liczbę dni roboczych (termin rozliczenia jest określony jako T + przesunięcie rozliczenia w czasie).
EEA (European Economic Area) countries: the EU Member States and Iceland, Liechtenstein and Norway. End-of-day: the time of the business day (after the TARGET system has closed) at which the payments processed in the TARGET system are finalised for the day.

Pozostałe wyniki

Został postrzelony stawiając opór przy aresztowaniu niedaleko Waterford... gdzie ukradł samochód i starał się zbiec.
He was shot resisting arrest near Waterford... where he had stolen a car, and was attempting to flee.
Każdy człowiek, który zdecyduje się zbiec z Anglii z powodu nowych artykułów będzie uznawany za winnego zdrady i spotka go straszny los zdrajcy.
And any man... who decides to try to flee England in the face of these new Articles, will be considered to have committed treason and suffer accordingly the awful fate handed out to traitors.
Caputo udało się zbiec z autobusu Podczas jego transferu z więzienia do sądu.
Caputo eluded his captors... while being transferred onto a prison bus on his way to court.
Jeśli uda jej się zbiec, poniosę dotkliwe straty.
If she has escaped, it'll be a total loss for me.
Panie, zabójcy udało się zbiec.
Sir... The assassin has escaped.
Artista... Widzę, że udało ci się zbiec.
Artista... I see you escaped.
Tyle zdarzeń musiało się zbiec, żeby Metsi zdobyli mistrzostwo.
All the things that had to converge for the Mets to win the World Series.
Jak... udało mu się zbiec.
There's one thing you didn't explain.
Był nieudacznikiem, któremu jednak udało się zbiec.
In the end, he ran away, like a beaten dog. What's that?
Tajemnicą pozostają okoliczności, w jakich udało mu się zbiec ze szpitala.
However, details on how he escaped a heavily guarded hospital wing remain unclear.
Tyle zdarzeń musiało się zbiec, żeby Metsi zdobyli mistrzostwo.
For the Mets to win the World Series.
Ponieważ wielu żołnierzy wyjechało, pięciu więźniom Konfederacji udało się zbiec z Fortu Benlin.
With so many troopers away... five Confederate prisoners broke out of Fort Benlin and escaped.
Udało mu się wcześniej zbiec do Peru, gdzie się ukrywa.
He managed to escape to Peru, where he is in hiding.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 139. Pasujących: 7. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo