Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbieg okoliczności" na angielski

Wyszukaj zbieg okoliczności w: Definicja Synonimy
coincidence
turn of events
odds
happenstance
coincidental
circumstantial
Coinkidink

Sugestie

60
Może to jakiś dziwny zbieg okoliczności.
Maybe it's some kind of weird coincidence.
Dziwny zbieg okoliczności widząc cię znów.
It's a strange coincidence, seeing you here again.
Nasze spotkanie to dziwny zbieg okoliczności.
It's a strange coincidence, seeing you here again.
Ale zbieg okoliczności by mnie zszokował.
No. But the coincidence might shock me.
Nigdy nie wierzyłaś w zbieg okoliczności.
You never were a big believer in coincidence.
Sam zbieg okoliczności to już szaleństwo.
I mean, the coincidence alone is just crazy.
Jak powiedziałem wcześniej, to zwykły zbieg okoliczności.
Like I said before, it's all just coincidence.
MERV może jeszcze wszystko będzie tylko zbieg okoliczności.
M E RV: Could still all be just coincidence.
Bo to byłby prawdziwy zbieg okoliczności.
'Cause that would be a real coincidence.
A oto kolejny zbieg okoliczności: została nauczycielką.
And another coincidence - she rose to be a teacher.
Co za wspaniały zbieg okoliczności, że uczymy w tej samej klasie.
What a great coincidence we're teaching the same class.
To był czysty zbieg okoliczności, po prostu pech...
It was pure coincidence, just bad luck...
To niezwykły zbieg okoliczności, że dokładnie tyle ukrył pewien znany oszust.
A remarkable coincidence that it is precisely the sum of money that was hidden by a notorious conman.
Wierzę w powodzenie, nie wierzę w zbieg okoliczności.
I don't believe in luck. I don't believe in coincidence.
Musi pan przyznać, że to uderzający zbieg okoliczności.
You have to admit, the coincidence is striking.
Niewiele osób wierzy w zbieg okoliczności.
Onely if you believe in coincidence.
Ten zbieg okoliczności mnie nie załamie, sir.
The coincidence had not struck me, sir.
To niesamowity zbieg okoliczności, ale hasło przyszło wraz z routerem.
I know it sounds like an amazing coincidence, but that password came with the router.
Moja smierć jest jak nic nie znacząca katastrofa lotnicza lub nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
My death is like meaningless airplane catastrophy or unfortunate coincidence.
To może być tylko zbieg okoliczności.
It could be a coincidence, but...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1269. Pasujących: 1269. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo