Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbyt dobry" na angielski

Zobacz także: jesteś zbyt dobry
Wyszukaj zbyt dobry w: Definicja Synonimy
very good
too good
not good
that good
so good

Sugestie

51
Jaguar nie był zbyt dobry w łyżwiarstwie szybkim.
You know it wasn't very good at speed skating.
Nie jestem zbyt dobry w siedzeniu i czekaniu.
I'm not very good at sitting and waiting.
Jest zbyt dobry by był prawdziwy.
I don't know. he's too good to be true.
Bo jest dla mnie zbyt dobry.
Because he's too good for me. Well, I'm not.
Nie jestem zbyt dobry w dotrzymywaniu umów.
I'm not good at keeping agreements.
Nie jestem zbyt dobry jeśli chodzi o dzieci.
I'm not good with kids.
Kaznodzieja mówił, że postrzał jest zbyt dobry dla mnie.
No. The preacher said shooting's too good for me.
Był zbyt dobry, by żyć.
He was too good to live.
Nie wygląda na takiego, który mógł być zbyt dobry.
From his looks, he didn't appear to me to be the kind who was too good.
Ale jest zbyt dobry, by się troszczyć o pieniądze.
Only he's too good to bother with money.
Księżyc jest zbyt dobry dIa ciebie.
The moon's very good for you.
To nie był zbyt dobry pomysł.
This wasn't a very good idea.
Nawet dworzec jest dla ciebie zbyt dobry...
Train station would be too good for you...
Uznaliśmy, że Sayle jest zbyt dobry, aby było to prawdą.
We thought Sayle was too good to be true.
Nie byłby pan w niej zbyt dobry.
You wouldn't be very good at it.
Nie bylby pan w niej zbyt dobry.
You wouldn't be very good at it.
Ten facet to zbyt dobry kłamca.
That guy is too good of a liar.
Nie jestem zbyt dobry w pisaniu takich testów.
I'm not very good at these written tests.
To nie jest zbyt dobry plan.
This is not a very good plan.
To nie jest zbyt dobry plan.
This isn't a very good plan.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 390. Pasujących: 390. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo