Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: zdarza się raz
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdarza się" na angielski

happen
occur
it happens
comes along
sometimes often
occasionally
not uncommon

Sugestie

Coś takiego nie zdarza się przypadkowo.
Something like this doesn't just happen by accident.
Śmierć nieletniej z przedawkowania nie zdarza się codziennie.
Killing a minor with an overdose doesn't happen every day.
Częściej mężczyznom, ale zdarza się.
More often to men, but it happens.
Cóż, zdarza się, źle to robiłaś od początku.
Well, it happens you were going about it all wrong.
Czasami coś zdarza się w niewłaściwym momencie.
Sometimes things happen in the heat of the moment.
Ale tutaj wiele rzeczy zdarza się przypadkiem.
But around here, a lot of things happen by accident.
W większości przypadków nie zdarza się ani razu...
Doesn't happen once most times.
To nie zdarza się, o ile bierze lekarstwa.
This doesn't happen unless she forgets to take her meds.
Powszechnie zdarza się uzyskiwanie zmiennych wartości parametrów kinetycznych poszczególnych substancji chemicznych.
It is common experience that variable values of kinetic parameters for individual chemicals are obtained.
Mam taki poranny fenomen który czasem zdarza się chłopakom.
I do have that morning phenomenon that sometimes happens to fellas.
Wielu terminalnym pacjentom zdarza się ostatni zryw energii.
In many terminally ill patients, they have a final surge of energy.
Likwidacja znaków na oponie zdarza się całkowicie automatycznie.
A mapping of the characters on tires done this completely automatically.
To zdarza się jednak, podczas zaćmienia.
That does occur, however, during an eclipse.
Nieprzewidywalne zdarza się tu dość często.
It seems like the unpredictable happens here a lot.
Baby shower zdarza się tylko raz.
A baby shower comes along but once in a very blue moon.
Każdemu zdarza się śpiewać na warcie.
Like we all haven't broken into song on sentry duty before.
Rzadko zdarza się widzieć takie taksówki.
You don't see cabs like that too often.
Cóż, zdarza się to niesłusznie oskarżonym.
Well, wrongly accused people tend to be that way.
Znać doświadczeniem w rządowych rzeczach właśnie no zdarza się.
He knew by experience in government things don't just happen.
Czasami zdarza się, gdy odpowiednie ustawienie płodu.
Sometimes this happens when the right position of the fetus.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2650. Pasujących: 2650. Czas odpowiedzi: 222 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo