Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdecydowanie za" na angielski

Zobacz także: zdecydowanie za wcześnie
Wyszukaj zdecydowanie za w: Definicja Synonimy
way too
far too
much too
entirely too
definitely too
very much in favour
strongly for
strongly in

Sugestie

Te dzieci siedzą zdecydowanie za blisko wody.
Those babies are way too close to the water.
Pracowałeś dla Patty zdecydowanie za długo.
You've been working for Patty way too long.
Choć jak na agentkę jest zdecydowanie za ładna.
Though she's far too pretty, if you ask me.
Jesteś czrujący ale zdecydowanie za młody dla mnie.
You're adorable but you're far too young for me.
Nagle zdałam sobie sprawę, że piątek to zdecydowanie za późno.
Yes, it suddenly occurred to me that Friday's much too late.
Informacje są już zatem dostępne na szczeblu administracyjnym, ale są zdecydowanie za bardzo rozproszone.
The information is, then, already available at administration level, but remains much too dispersed.
I jesteś zdecydowanie za dobra, żeby śpiewać tutaj.
And you are way too good to be doing it here.
Twój poziom progesteronu jest zdecydowanie za niski.
Your progesterone levels are way too low.
W tym wypadku koszt urody jest zdecydowanie za wysoki.
In this case, the cost of beauty is way too high.
Ten budynek jest zdecydowanie za drogi.
This building is way too expensive.
Dla Joe Louisa zdecydowanie za szybki.
Way too fast for Joe Louis.
Twoje ciśnienie jest zdecydowanie za niskie.
Your blood pressure's way too low.
Mówi, że zdecydowanie za dużo mówię o sobie.
She says I talk way too much about myself.
Nie byłabym dobrą przyjaciółką, gdybym nie powiedziała, że ten telewizor jest zdecydowanie za duży na to mieszkanie.
Now, I would not be a good friend if I didn't point out that that TV is far too big for this apartment.
Ale to zdecydowanie za dużo pieniędzy do zrabowania.
THAt IS JUST WAY TOO MUCH MONEY TO STEAL.
Od lat wzywamy do polepszenia sytuacji w zakresie wolności religii, lecz dokonane postępy to zdecydowanie za mało.
For years, we have been calling for improvements in freedom of religion, but far too little progress has been made.
Odnalazłeś broń mordercy zdecydowanie za szybko.
Finding likely murder weapons way too fast.
Wniosek dotyczący sektorów nieuczestniczących w handlu jest zdecydowanie za słaby pod tym względem.
The proposal for the non-trading sectors is far too weak in these respects.
Myślę, że wytwórnia ma zdecydowanie za dużą kontrolę na poziomie twórczym.
And I think has far too much control on a creative level.
Ten klub jest zdecydowanie za duży.
That club is way too big.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 249. Pasujących: 249. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo