Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdrowa żywność" na angielski

Wyszukaj zdrowa żywność w: Definicja Synonimy
healthy food
health food
whole foods

Sugestie

Samo określenie "zdrowa żywność" zdaje się zawierać paradoks.
Only, the term 'healthy food' does itself appear to be paradoxical.
Chcemy, by w Europie była produkowana zdrowa żywność i by była dostępna po rozsądnych cenach.
We want healthy food to be produced in Europe and to be available at reasonable prices.
Smakuje jak zdrowa żywność.
Tastes like health food.
Artykuły żywnościowe - zdrowa żywność i substancje odżywcze
Food - Health food and nutrients
Jak będzie tam Zdrowa Żywność, to podniosą wszystkim czynsz.
With a Whole Foods there, they can raise everybody's rent.
Twierdziłeś, że moja zdrowa żywność jest sensacyjna i pyszna
You said my healthy food was sensational and delicious.
Miał na myśli, że twoja zdrowa żywność jest cicha i zabójcza
He meant your healthy food was silent and deadly.
Zdrowa żywność i odpowiednia ilość ćwiczeń fizycznych sprzyjają zapobieganiu otyłości.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
Ruch, aktywność umysłowa, zdrowa żywność i unikanie napojów alkoholowych chroni przed zapadnięciem na chorobę powodującą utratę pamięci.
Exercise, mental activity, healthy food options and avoidance of intoxicants will protect people from developing diseases that cause memory loss.
Zdrowa żywność jest modna.
Health food was in fashion.
To rekomendowana przez nas zdrowa żywność przez ostatnie 3 lata.
This is what we have been recommending for the past three years...
reklamy produktów wysokiej jakości oraz zdrowa żywność.
the advertising of high-quality products and health foods.
Niezłe... Smakuje jak zdrowa żywność.
Well... It's not bad...
To się nazywa zdrowa żywność.
This is what I call a healthy meal.
Znowu jakaś zdrowa żywność?
Ale to przecież zdrowa żywność.
But these are healthy foods.
Oczywiście tylko zdrowa żywność?
Organic food, yes?
5.4.5 W szkołach zachęcających uczniów do przedsiębiorczości działalność taka nie powinna przyjmować formy sklepików z przekąskami, tradycyjnie oferujących chipsy i słodycze. Alternatywą mogłaby być zdrowa żywność.
5.4.5 Where entrepreneurial activity is encouraged between pupils in schools this should not be in the form of "tuck" shops where traditionally crisps and confectionery are sold. Healthy foods could be considered as alternates.
Co za kretynizm... i to ma być zdrowa żywność?
I am not some kind of social work... that you can just... do.
Zdrowa żywność: może.
Crunchy-granola: Maybe a little.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 85. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 166 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo