Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdumiony" na angielski

Zobacz także: byłem zdumiony
Wyszukaj zdumiony w: Definicja Synonimy
amazed
surprised
astonished
astounded
baffled
stunned
staggered
flabbergasted
bewildered
perplexed
shocked
breathless

Sugestie

Jestem zdumiony jak wiele szans straciłem.
I am amazed how many opportunities I missed.
Jestem zdumiony, że przetrwałeś tak długo.
I'm amazed you've lasted this long.
Jestem zdumiony jak dobrze na tobie leży.
Well, I'm surprised how good it looks on you.
Jestem zdumiony, że dałaś mu odejść.
I'm surprised you let him get away.
Byłem bardzo zdumiony, gdy znalazłem jednego we Wschodnim Berlinie... w Muzeum Historii Naturalnej.
I was quite astonished to find one of them in East Berlin... at the Museum of Natural Science.
Jestem niezwykle zdumiony kwestią finansowania - to przerzucanie się liczbami.
I am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Byłby pan zdumiony, biskupie, jak wiele ludzi tego nie wie.
You'd be surprised to know the amount of people that don't, Bishop.
Byłbyś zdumiony, jak bardzo pomaga to powstrzymywać dzieciaki przed zostaniem
You'd be surprised how tremendously it's helped to keep the kids from becoming...
Co więcej, jestem zdumiony, że kanclerz Merkel wprowadza do gry Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Moreover, I am astonished that Chancellor Merkel is bringing the International Monetary Fund into play.
Właściciel budynku był zdumiony, że włamywacze weszli przez dach.
The building's landlord said he was amazed the burglars could get through the roof.
Jestem zdumiony, że pamiętasz datę.
I'm surprised you remembered the date.
Jestem szczerze zdumiony słysząc o twoim urazie w tym ostatnim punkcie.
Frankly surprised to hear about your injury at this late juncture.
Byłbyś zdumiony, do czego możesz być zdolny jeśli odpowiednio się nastawisz.
You'd be surprised at what you're capable of if you set your mind to it.
Jestem zdumiony, że prawo mniejszości jest traktowane w tak moralistycznych kategoriach.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
Jestem zdumiony, potrafisz zachować taki spokój.
I'm amazed you can keep so cool.
Jestem niewyobrażalnie zdumiony, że Blackadder zwrócił wzrok na jakąkolwiek kobietę poza tobą.
I'm astonished that Blackadder has eyes for any other woman than yourself.
Wielce zdumiony, czyściutki, mały człowieczek.
A very astonished clean-living little man.
Jestem zdumiony, że udało ci się przetrwać na tej wyspie osiem tygodni.
I have to tell you, I'm astonished you've lasted eight weeks on this island.
Ale zdumiony jestem, sir Ryszardzie, że podzielasz me uczucia.
But I am surprised, Sir Richard, that you share my antipathy.
Jestem zdumiony tym, jak można włączyć go do systemu.
I'm amazed the way it can be incorporated with the existing system.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 170. Pasujących: 170. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo