Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zemdleć" na angielski

Wyszukaj zemdleć w: Definicja Synonimy
pass out
faint
fainted
passed out
passing out
blackout
Jeśli nie dostanie zaraz potasu, może zemdleć.
If he doesn't get some potassium in his system right away, he could pass out.
Prostu musisz wyciąć mnie kiedy zemdleć.
I just need you to cut me down when I pass out.
Jeśli trafią was promienie możecie zemdleć z uśmiechem na ustach.
If you get hit by the rays at that time, you can faint with a smile on your faces.
Prawdopodobny krwotok, może zemdleć w każdej chwili.
Possible concussion, could faint at any time.
Lub jeśli będę chciała przed kimś zemdleć...
Or I just want to pass out in front of someone...
Więc, to nie dokładnie plan ale zamierzam zemdleć.
Well, it's not exactly a plan but I think I'm going to pass out.
Mógł pan dzisiaj zemdleć i nigdy więcej się już nie obudzić.
You could faint today and never wake up again.
Wiem, że nie zamierzałaś... zemdleć, zasnąć, czy co tam się stało.
Look, I know you didn't choose to... pass out, fall asleep - whatever it was that happened back there.
Nie rozumiem, jak można zemdleć z powody wrzoda.
I don't understand how you can pass out from an ulcer.
W takim, żeby nie zemdleć.
Just fast enough so that you don't pass out.
Uważaj, Różyczko, może zemdleć!
Be careful, Rosetta, she may faint!
Ostrożnie Rosetta. Ona może zemdleć!
Be careful, Rosetta, she may faint!
Nie chciałbym żebyś zrobiła coś babskiego, jak zemdleć.
Wouldn't want you to do something girlie, like faint.
Czy tamtego dnia specjalnie pozwoliłeś mi zemdleć?
Did you let me pass out that day on purpose?
Sleeping Beauty, która jest idealna bo była gotowa zemdleć.
Sleeping Beauty, which is perfect because she was ready to pass out.
Wygląda pan, jakby miał zemdleć.
You look as though you're going to faint.
Szybki oddech, dezorientacja... Jeśli wpadnie w szok, może zemdleć i upaść.
That rapid breathing and confusion - if he goes into shock, he could pass out and slump down.
Aczkolwiek, jeśli pobierzesz ode mnie więcej krwi, mogę zemdleć.
Although, if you take much more blood, I think I might faint.
Lecz teraz ściskasz moją dłoń za mocno i mogę zemdleć.
But now, you are holding my arm too tightly and I may faint.
Nie możesz zemdleć, bo cię potrzebuję.
You may not faint because I need you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo