Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zespół" na angielski

Wyszukaj zespół w: Definicja Synonimy

Sugestie

127
87
zespól 86
George Mason stworzył tu wyśmienity zespół.
It's a great team George Mason put together here.
Elementem zarządzania kryzysowego jest dbanie o swój zespół.
Part of crisis management is looking after the welfare of your team.
Ale zawsze mieliśmy prawdziwy zespół na aukcji.
But we always have a live band at the auction.
Zbierasz te rzeczy odkąd założyłeś pierwszy zespół.
You've been collecting those things since Keanu Reeves started his first band.
Zostanie zaalarmowany gdy uzbrojony zespół mu przeszkodzi.
He would be alarmed if an armed away team interrupted him.
Kompletuję wyjątkowy zespół, z wyjątkowymi przywilejami.
I'm putting together a special team... with special privileges.
A mój zespół podał mu kontrast.
And my team injects him with contrast material.
Ostatnie zerknięcie na pierwszy zespół, proszę.
Last looks on first team please, five minute warning.
Stoisz oskarżony pozwolić swój zespół podczas ciekawostek muzycznych.
You stand accused of letting down your team during music trivia.
Każ im znaleźć ochroniarzy którzy potrafią pracować jak zespół.
Tell them to look for a security team that can work as team.
Żaden zespół nie przetrwał śmierci swojego prowadzącego wokalisty.
No band ever survives the death of their lead singer.
Prywatny zespół od przesłuchań zlokalizuje i przejmie dowody.
I've authorized a private interrogation team to acquire the evidence.
Pewnie wybrałeś tym razem niewłaściwy zespół.
You sure picked the wrong team this time.
Michael poprowadzi cały zespół nie osłonięty.
Michael's taking the whole team in exposed.
Rozsądnie byłoby mieć w gotowości zespół medyczny.
It would be wise to have a medical team standing by for both of them.
Widzisz, mówiłam że stworzymy wspaniały zespół.
See, I told you we'd make a wonderful team.
Może możemy gorący klej elastyczny zespół na.
Maybe we can hot glue an elastic band on.
Tworzylibyśmy piekielnie dobry zespół, Snake.
We'd make one hell of a team, Snake.
Tymczasem mój zespół wstrzyknął mu kontrast.
And my team injects him with contrast material.
Nie działa z zespołów jest zespół Smitha.
Not working with teams, is Smith's team.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8519. Pasujących: 8519. Czas odpowiedzi: 88 ms.

zespól 86

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo