Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zespołu stresu pourazowego" na angielski

Wyszukaj zespołu stresu pourazowego w: Definicja Synonimy
post-traumatic stress disorder
of PTSD
Wierzę, że cierpisz na niezdiagnozowaną formę zespołu stresu pourazowego.
I believe that you are suffering from an undiagnosed form of post-traumatic stress disorder.
Długoterminowa skuteczność paroksetyny w leczeniu fobii społecznej, zespołu lęku uogólnionego i zespołu stresu pourazowego nie została wystarczająco udowodniona.
The long-term efficacy of paroxetine in treating social anxiety disorder and generalised anxiety disorder and Post-traumatic Stress Disorder has not been sufficiently demonstrated.
Jeśli złość to efekt zespołu stresu pourazowego, po tym co wydarzyło się z Lullo, to udaj się do specjalisty, tak jak mówił Boden.
And if this is some kind of PTSD rage thing over what happened with Lullo, then go see somebody like Boden said.
Wiesz, potrafię przyznać, że byłem świadkiem traumatycznego zdarzenia, ale z jakiegoś powodu, czy to dzięki podręcznikowi o dysocjacji, czy pojawieniu się zespołu stresu pourazowego, czuję ulgę.
You know, I can acknowledge that I witnessed a traumatic event, but for some reason, be it textbook disassociation or the onset of PTSD, I feel relief.
Jethro, zachowanie Wertha pasuje do objawów zespołu stresu pourazowego.
Jethro, werth's behavior is consistent with post-traumatic stress.
Alkohol i narkotyki znieczulały cię, pogarszając symptomy twojego zespołu stresu pourazowego.
The drinks and the drugs were keeping you numb, making the symptoms of your PTSD worse.
Masz wyraźne symptomy zespołu stresu pourazowego, co oczywiście ma sens.
You're obviously displaying symptoms of post-traumatic stress disorder, which absolutely makes sense.
Tak, taką, która chce uniknąć zespołu stresu pourazowego.
Yes, one who's looking to avoid post-traumatic distress.
Czytałem artykuły które napisałaś na temat zespołu stresu pourazowego z dr Prender.
I read the articles you wrote on ptsd therapies with Dr. Prender.
Proszę, jestem idealnym przykładem "zespołu stresu pourazowego".
Come on, I'm like the poster child for ptsd.
Jakieś oznaki zespołu stresu pourazowego?
Any signs of PTSD?
Zaobserwowałam przypadki zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, depresji klinicznej, zespołu stresu pourazowego, a Shaundra to przypadek z pogranicza psychozy.
I see oppositional defiant disorders, clinical depression, post-traumatic stress, and, with Chandra, borderline psychosis maybe.
Jethro, zachowanie Wertha pasuje do objawów zespołu stresu pourazowego.
I've spoiled you, Gibbs.
Zapisz sobie, że marines nie padają ofiarą zespołu stresu pourazowego.
Put it down that marines don't get p.t.s.d.
Był żonaty, trzecie dziecko w drodze, cierpiał z powodu zespołu stresu pourazowego, problemów z plecami i nawracających koszmarów.
He was married, he had a third kid on the way, he suffered from PTSD, in addition to the bad back, and recurrent nightmares,
Psy-weterani wojen w Iraku i Afganistanie zapadają na coś, co określa się mianem psiego zespołu stresu pourazowego, i co sprawia, że mają kłopoty z powrotem do cywilnego życia.
Canine veterans of conflicts of Iraq and Afghanistan are coming back with what's considered canine PTSD, and they're having a hard time reentering civilian life when they come back from deployments.
Catherine, najwyraźniej cierpisz z powodu ZSP (zespołu Stresu Pourazowego) po tym jak Sabrina strzeliła do ciebie i musisz...
Catherine, you're clearly suffering from PTSD from when Sabrina shot you and you need to...
z zespołu stresu pourazowego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo