Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zestawienie bilansowe" na angielski

Wyszukaj zestawienie bilansowe w: Definicja Synonimy
balance sheet
Nasze zestawienie bilansowe opiewa na około 20 miliardów euro, co oczywiście wiąże się ze znacznymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem.
Our balance sheet amounts to around 20 billion euros, which of course makes considerable demands on financial management and management of risks.
Nazwa działania: Poprawa statystyk dotyczących produktów ekologicznych (produkcja, przetwarzanie, spożycie, zestawienie bilansowe)
Title of the action: Improving statistics on organic products (production, processing, consumption, balance sheet)
ZUŻYCIE PALIWA I ENERGII ORAZ ZESTAWIENIE BILANSOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W HUTNICTWIE ŻELAZA I STALI
FUEL AND ENERGY CONSUMPTION AND BALANCE SHEET FOR ELECTRICAL ENERGY IN THE STEEL INDUSTRY
określa na wniosek dyrektora strategię EIT zawartą w strategicznym planie innowacji (SPI), trzyletni odnawialny program prac, jego budżet, sprawozdanie roczne i zestawienie bilansowe, a także roczne sprawozdanie z działalności;
define the EIT strategy as enshrined in the Strategic Innovation Agenda (SIA), the triennial rolling work programme, its budget, its annual accounts and balance sheet and its annual activity report on the basis of a proposal from the Director;
Centrum sporządza zestawienie bilansowe oraz rachunek dochodów i wydatków nie później niż dnia 31 marca roku N + 1.
The Centre shall draw up a balance sheet and a revenue and expenditure account no later than 31 March of year N + 1.
Wydrukuj nasze zestawienie bilansowe, nowe dochody... nowe firmy.
Print our balance sheets, new profits... new companies.
zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i zestawienie bilansowe;
approve the annual accounts and the balance-sheet;
Do końca roku budżetowego Dyrektor Generalny przedkłada Komisji zestawienie bilansowe dochodów i wydatków za dany rok budżetowy.
The Director-General shall submit to the Commission at the end of the financial year a statement of revenue and expenditure for that financial year.
W terminie dwóch miesięcy od zakończenia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe za miniony rok.
Within two months after the closure of each financial year, the annual accounts and balance sheets for the preceding year shall be submitted by the Executive Director to the Governing Board for approval.
Potrafisz odczytać zestawienie bilansowe.
zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe i zestawienie bilansowe;
approve the annual activity report referred to in Article 19(4) and the annual accounts and balance sheet;
Jest jakaś sansa, że mi pomożesz wybrać zestawienie bilansowe naszego dyrektora finansowego?
Any chance you can help me decide our cfo's balance sheet?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 28 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo