Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zewnętrzna strona" na angielski

Wyszukaj zewnętrzna strona w: Definicja Synonimy
outside
exterior
outer face
outer side of the
Mówi, oni nie byli zewnętrzna strona jeszcze.
Say, they haven't been outside yet...
Mówi, oni nie byli zewnętrzna strona jeszcze.
Guess they haven't been outside yet.
To zewnętrzna strona budynku.
This is the building's exterior.
Jest to zewnętrzna strona elementu strukturalnego przyczepionego do zewnętrznej podeszwy.
This is the outer face of the structural element which is attached to the outersole.
T1- 2.2.3.1. Po zbadaniu odporności na czynniki atmosferyczne zewnętrzna strona próbek nie może wykazywać żadnych pęknięć, zarysowań, odprysków ani zniekształceń, a średnia wartość zmiany stopnia przepuszczania światła
T1- 2.2.3.1. After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission
Wróć do sklepu ze sprzętem budowlanym parking, zewnętrzna strona.
Go back to the hardware store parking lot, the exterior.
zewnętrzna strona pojemników jest odporna na warunki składowania,
the outer side of the container shall be resistant against the storage conditions,
System ten podlega regularnemu, niezależnemu przeglądowi, który przeprowadza wewnętrzna lub zewnętrzna strona dysponująca wiedzą niezbędną do dokonania takiego przeglądu;
This system shall be subject to regular independent review carried out by an internal or external party possessing the necessary knowledge to carry out such review;
Po przeprowadzeniu badania opisanego w powyższym pkt 2.2.1 i po dokonaniu pomiaru opisanego w poniższym pkt 2.2.3.1 zewnętrzna strona tych trzech próbek zostaje poddana czynnościom opisanym w pkt 2.2.2.2 z użyciem mieszaniny określonej w poniższym pkt 2.2.2.1.
After the test described in paragraph 2.2.1 above and the measurement described in paragraph 2.2.3.1 below have been carried out, the outer face of the said three samples shall be treated as described in paragraph 2.2.2.2 with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1 below.
Zewnętrzna strona wkładki wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego, natomiast wewnętrzna wyściełana jest pianką.
The inserts are made of a hard plastic material on the outside and are padded with foam on the inside.
(zewnętrzna strona pojazdu)
(outer side of the vehicle)
Czegokolwiek sobie zażyczysz, zewnętrzna strona ukaże kształt w jakim chciałbyś żyć.
Whatever you request, the exterior will express a cover over the shape that you prefer to live in.
Zewnętrzna strona planetarnej sfery była usiana gwiazdami rozmieszczonymi we własnym firnamecie - niebie.
And outside the planetary spheres were the fixed stars arranged in a sky of their own.
Zewnętrzna strona paczki musi być opatrzona etykietą z adresem laboratorium otrzymującego próbki, oraz wyraźnie uwidocznionymi następującymi informacjami: Zwierzęcy materiał patologiczny;
The outside of the package must be labelled with the address of the recipient laboratory and the following message should be prominently displayed: Animal pathological material;
Dla kierunkowskazów kategorii 6 (zewnętrzna strona pojazdu)
For direction indicators of category 6
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo