Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zeznania pod przysięgą" na angielski

Wyszukaj zeznania pod przysięgą w: Definicja Synonimy
sworn testimony
sworn statement
under oath
To tylko mała porcja zeznania pod przysięgą Stefano Delmara dla Wielkiej ławy przysięgłych.
That is just a small portion of Stefano Delmar's sworn testimony to the grand jury.
To zamknięte federalne przesłuchanie, podczas którego złożycie zeznania pod przysięgą, bo jak wiadomo, przysięganie na Biblię sprawia, że ludzie mówią prawdę.
This is a closed federal hearing in which you will be delivering sworn testimony, 'cause everyone knows swearing on a Bible... keeps people honest.
Uważamy, że nie ma powodu wątpić w zeznania pod przysięgą, szczególnie poparte przez materialne dowody.
Now it's our belief there's no reason to doubt a sworn statement, especially one backed by physical evidence.
Mam zeznania pod przysięgą od łowcy głów, według którego nikt pani nie chciał.
I have sworn testimony from a headhunter who said nobody wanted you.
Małżeństwo w ostatnich chwili, samobójstwo, nagłe odwołanie zeznania pod przysięgą.
A last-minute marriage, an alleged suicide, sudden recantations of sworn testimony.
Jesteś wezwana do zeznania pod przysięgą.
You're called in to testify - under oath.
Oznacza to fałszywe zeznania pod przysięgą.
It means to swear falsely under oath.
Składając zeznania pod przysięgą przed sądem.
When you lie under oath in a court of law.
Potrzebuję zeznania pod przysięgą, żeby to uwiarygodnić.
I'll need a sworn statement to that effect.
Jestem zaszczycona, że mogę złożyć zeznania pod przysięgą przed Komisją Nadzoru nad Reformą w krytycznej kwestii ochrony poufnych informacji.
And I'm honored to have been invited to testify under oath before the Committee on Oversight and Government Reform on the critical issue of safeguarding classified information.
Znalazłem lepszy sposób rozmawiając z ludźmi, kiedy składają zeznania pod przysięgą.
I find it so much easier to get answers from people when they're under oath.
Cóż, biorąc pod uwagę twoje dotychczasowe zeznania pod przysięgą, byłem w stanie zaryzykować.
Well, given your record under oath, I liked my chances.
Generale, mam zeznania pod przysięgą kapitana Nicholsa, celowniczego, kapitana Rousseau, dowódcy baterii
General, I have sworn statements from Captain Nichols, your artillery spotter, Captain Rousseau, the battery commander.
Za tydzień zeznania pod przysięgą.
There'll be some depositions in about a week.
Chad złożył zeznania pod przysięgą.
Chad signed a sworn affidavit.
Wszyscy oni podpisali zeznania pod przysięgą.
They all signed sworn statements.
No ale macie zeznania pod przysięgą.
But you got sworn statements.
To tylko mała porcja zeznania pod przysięgą Stefano Delmara dla Wielkiej ławy przysięgłych.
Gibbs, I'll be outside.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo