Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgłosić się na ochotnika" na angielski

Wyszukaj zgłosić się na ochotnika w: Definicja Synonimy
volunteer
to volunteer
l sądzę, że zaniedbaniem obowiązków... byłoby nie zgłosić się na ochotnika do tak ważnej... dla naszego kraju misji, a w obecnej chwili, misji ważnej dla całego świata.
And I think that we would be most remiss in our duty indeed... if we did not volunteer for something as important as this is... for our country... and to the world in general right now.
Przepraszam Gunnar, jestem Silas i chciałbym zgłosić się na ochotnika i pójść po kredę.
Excuse me Gunnar, I'm Silas and I would like to volunteer to go get some chalk.
Chciałabym zgłosić się na ochotnika, sir.
I'd like to volunteer, sir.
Byłoby poważnym błędem nie zgłosić się na ochotnika.
Not to volunteer could be a real mistake.
Nie mieliśmy innego wyjścia, jak zgłosić się na ochotnika... musieliśmy bronić nasz kraj... przed zagrożeniem.
We had no other choice but to volunteer the army in order to protect our country from danger
Przypuszczam, że chce pani zgłosić się na ochotnika?
And I suppose you'd like to volunteer.
Zgaduję, że nie zamierzasz zgłosić się na ochotnika.
I'm guessing you're not going to volunteer to go in the sphere.
Ben Richards mógł siedzieć w więzieniu, ale zdecydował zgłosić się na ochotnika do naszego programu.
Now, Ben Richards could have gone to prison... but instead, he volunteered for The Running Man.
Pozwól swojemu Gurubhai zgłosić się na ochotnika i powiedzieć, że to kłamstwo.
Let your Gurubhai come forward and say it's a lie.
To dla mnie zaszczyt zgłosić się na ochotnika.
I would be honoured to volunteer, sir.
Albo zgłosić się na ochotnika i zostaniesz gladiatorem.
or you can volunteer - to be a gladiator.
Mogę zgłosić się na ochotnika?
I can pay you.

Pozostałe wyniki

Po to abyś ty mógł zgłośić się na ochotnika i wyjechać?
And now you volunteer for the most dangerous place you could go?
Chce się zgłosić na ochotnika do wojsk we Wschodniej Afryce.
He wants to volunteer for the Forces in East Africa.
Chciałbym się zgłosić na ochotnika do patrolu.
Sir, I'd like to volunteer for the patrol.
Czy ktoś chce się zgłosić na ochotnika?
Nikt nie chciał się zgłosić na ochotnika do tej ryzykownej podróży... więc wszyscy symulowali głęboki sen.
No one wanted to volunteer for the hazardous journey,... so they all pretended to be asleep.
Kto chciałby się zgłosić na ochotnika do naszego pierwszego... dr. Yang.
Now, who would like to volunteer for our first... Dr. Yang.
To jak pytanie: czy ktoś chce się zgłosić na ochotnika, żeby się utopić.
It's like asking if anyone wants to volunteer to drown themselves.
Zaczynam podejrzewać, że to ja mam się zgłosić na ochotnika?
Why do I get the ugly suspicion're volunteering me for this job?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1038. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo