Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zjednoczone emiraty arabskie" na angielski

Wyszukaj zjednoczone emiraty arabskie w: Definicja Synonimy
Zjednoczone Emiraty Arabskie [3] Tylko konie zarejestrowane.
United Arab Emirates [3] Only registered horses.
Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Address: Last known residence: United Arab Emirates.
Aghadir Building, room 306, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE
PO Box 106900, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE
Główni partnerzy handlowi Turcji spoza UE to Rosja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA i Iran.
Turkey's top non-EU trade partners are Russia, China, United Arab Emirates, the US and Iran.
Potrzebna jest nam podobnego typu współpraca z innymi krajami, takimi jak Indie, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne.
We need to establish similar cooperation with other countries like India, Turkey, the United Arab Emirates and others.
Głównymi miejscami przeznaczenia indyjskiego wywozu w 2015 r. były USA, Arabia Saudyjska, Iran, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Korei i Egipt.
The main destinations for the Indian exports in 2015 were USA, Saudi Arabia, Iran, Turkey and United Arab Emirates, Republic of Korea, Egypt.
Zjednoczone Emiraty Arabskie Republika Jemenu Hongkong Korea Południowa Japonia Malezja Tajlandia Tajwan Filipiny Egipt
United Arab Emirates Republic of Yemen Hong Kong SAR South Korea Japan Malaysia Thailand Taiwan Philippines Egypt'
Algieria, Libia, Nigeria, Gabon, Wenezuela, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja.
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Indonesia.
[19] Wenezuela, Algieria, Nigeria, Libia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Irak, Iran, Indonezja.
[19] Venezuela, Algeria, Nigeria, Libya, Saudi Arabia, The United Arab Emirates, Quasar, Kuwait, Iraq, Iran, Indonesia.
A24, Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.
A24, Angola, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Jordan, Yemen, Lebanon, Iraq and Iran.
Box 5562, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Sharaf Building, No.
; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;
Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie Firma działała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w imieniu IRISL.
Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates
Zmiana ta może nastąpić stosunkowo łatwo, ponieważ produkt objęty dochodzeniem jest wytwarzany w kilku państwach, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami (Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Azja Południowo-Wschodnia, Brazylia i inne).
This change can occur quite easily since the product under investigation is manufactured in several countries, both in the Union and outside (Turkey, United Arab Emirates, Egypt, Brazil, countries of South-East Asia, and others).
; c) Lootah Building, Airport Road, nieopodal Aviation Club, Rashidya, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
(c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen.
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen.
Stwierdziła, że Indie, Japonia, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Tajwan mogłyby być dodatkowymi potencjalnymi państwami analogicznymi ze względu na dużą wielkość produkcji folii aluminiowej.
It identified India, Japan, South Korea, United Arab Emirates, USA, and Taiwan as an additional potential analogue country due to their large production volume of aluminium foils.
Al-Barakat Global Telecomunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
Al-Barakat Global Telecommunications (aka Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE;
W szczególności, ponieważ dochodzenie wykazało, że chociaż na niektórych rynkach eksportowych (takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA) wywóz z Indii wzrósł w 2015 r., łączny wywóz z Indii na rynki innych państw trzecich odnotował tendencję spadkową.
In particular since the investigation showed that while in some exporting markets (such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, USA) Indian exports increased in 2015, overall exports from India to other third country markets followed a decreasing trend.
Ministerstwo Gospodarki i Przemysłu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
Ministry of Economy and Industry of the United Arab Emirates, Abu Dhabi, United Arab Emirates;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo