Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zmienić" na angielski

Wyszukaj zmienić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Nie możesz zmienić przyszłości opuszczając przeszłości.
You can't change the future by living in the past.
Jeśli później coś znajdziemy, będą musieli zmienić wyniki.
If we find out something afterwards, they'll have to change the findings.
Możesz zmienić cały pokój w jacuzzi.
You could turn a whole room into a jacuzzi.
Chce zmienić mnie w coś innego.
It wants to turn me into something else.
Mogę je zmienić, kiedy potrzebuję.
I can change them if I need to.
Czasami właśnie czegoś takiego trzeba, aby zmienić człowieka.
Sometimes these events are just what one needs to shake things up a bit, make a change.
Już wiem, co chciałbym zmienić.
I know what it is I want to change.
I dlatego właśnie musiałem zmienić nazwisko.
And that's why I had to change my name.
Chyba będziemy musiały zmienić ci imię.
Think we might need to change your name, Rosaleen.
Myślę że powinniśmy coś zmienić i trochę pozwiedzać.
Then I think we should change and do some sightseeing.
Nie można zmienić całego życia jednym filmem.
You can't change a lifetime with one picture.
Nie da się zmienić cudzego losu.
And what is more you can't change anybody elses destiny at all.
Te szkoły mogły zmienić historię wszechświata.
These schools would change the history of the Universe.
Kiedyś Bufor, ale musiałem zmienić po przyjeździe tutaj.
Used to be Bumper... but had to change it when we came in to the country.
Muszę zmienić ubranie, Nie mogę...
I have to change my clothes, I can't...
Młody Lord, postanowił zmienić swoje przeznaczenie.
The Young Lord set out to change his fate.
Chcę zmienić swoje nazwisko na Jackson.
I want to change my name to Jackson.
Jeśli zabije Sylara, możemy zmienić przeszłość.
If he kills Sylar, we can change the past.
Chciałam się pociąć, zmienić twarz.
I wanted to cut up, change my face.
Mogłabyś zmienić meble, dywany, lampy...
We have to change furniture, carpets, lamps...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16274. Pasujących: 16274. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo