Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zmienić się" na angielski

Wyszukaj zmienić się w: Definicja Synonimy
change
changed

Sugestie

Mogłem zmienić się tylko raz i oszczędzałem to na tę chwilę.
I could only change one more time, and I was saving it for this.
Nie mogę zmienić się... jak wszyscy?
Can't I change... like everyone else?
Tylko kiedy ludzie przystępują do działania, sytuacja może zmienić się naprawdę.
Only when the people take action can the situation really change.
Używają czarnej magii aby zmienić się z człowieka w potwora.
Using the dark arts to change from man to monster.
Krótki to czas, aby zmienić się tak szybko.
That's a short time for a man to change so much.
Tak, właśnie musimy zmienić się.
Yes, we just have to change.
Szczęście, miłość, los... wszystko może zmienić się w sekundę.
Luck, love, can all change in an instant.
Jest wiele ostrzeżeń, że nasze życie może zmienić się na zawsze.
Many world warn that our lives will change forever.
W tym kontekście, skład teki członków Zarządu może zmienić się w trakcie ich mandatu.
In this context, the composition of the portfolios of Executive Board members can change during their term of office.
ludzie mogą zmienić się na lepsze.
But people can change for the better.
A my musimy zmienić się wraz z nim.
We have to change with it.
Dzięki temu twoi przyjaciele mogą zmienić się niewiele.
It's the way your friends may change inside.
Dużo rzeczy może zmienić się przez pół roku w muzycznym biznesie.
A lot of things can change in the music business in six months.
Bo uwierz mi, wszystko może zmienić się ot tak.
Because, believe me, everything can change, like that.
Powiedziałeś, że ona mogłaby zmienić się jej fizyczne pojawienie się.
You said she could change her physical appearance.
Szczęście gwarantuje ci jedno, może zmienić się zawsze.
Luck guarantees you only one thing... that it can change anytime.
Całe życie może zmienić się w jednej chwili.
In one second your whole life can change.
Nie musisz zmienić się od razu.
Nobody's expecting you to change overnight.
Sytuacja nie może zmienić się teraz, ona musi zmienić się natychmiast.
The situation must not change now, it must change right now.
Powinien był znaleźć pracę, zmienić się.
He should have found a job, reinvented himself.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 311. Pasujących: 311. Czas odpowiedzi: 222 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo