Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znak drogowy" na angielski

Wyszukaj znak drogowy w: Definicja Synonimy
road sign
traffic sign
street sign
Równie dobrze mogli wymalować znak drogowy.
They might as well paint a road sign.
Ostatni znak drogowy był po gaelicku.
The last road sign was in Gaelic.
Przyczyną jest stały znak drogowy (zalecenie administracyjne dla konkretnego miejsca, wyraźne ograniczenie prędkości).
Source is a fixed traffic sign (site specific administrative order, explicit speed limit).
Przyczyną jest znak drogowy o zmiennej treści.
Source is a variable traffic sign.
110 za każdy znak drogowy w Ameryce.
$110 per sign on every street sign in America.
Tęczowe drobiny sugerują, że uderzył w znak drogowy.
Iridescent flecks suggest he also hit a traffic sign.
W Solino pojawił się pierwszy znak drogowy.
The first traffic sign for Solino is being installed
W Solino pojawił się pierwszy znak drogowy.
The first road sign By Solino is up
Ten znak drogowy oznacza...?
This road sign means...?
Guzman postanowił zrobić z niego znak drogowy.
Guzman decided to make a road sign out of him.
Albo spójrz na znak drogowy jak byś sie zgubił.
Or looking for a street sign like you're lost.
Sądzimy, że mogła to być budka telefoniczna lub znak drogowy.
We're thinking telephone pole, sign post.
Dobra, mam nadzieję, że się nie mylisz, bo chyba jakieś... 125 mil wstecz widziałam ostatni znak drogowy.
Well, I hope you're right, 'cause it's been, like, 125 miles since we've seen a road sign.
Zabiłoby to ich, jeśli wystawiliby znak drogowy od czasu do czasu?
Would it kill 'em to post a road sign once in a while?
Nie wpadłem na znak drogowy.
I didn't run into a street sign.
Zdaniem Niemiec wspomniany przez skarżącego znak drogowy zawierający informacje o miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych, przeznaczonych dla elektrowni, miał charakter tymczasowy i został postawiony w związku z pracami budowlanymi na terenie elektrowni.
Germany explains that the sign - allocating parking spaces to trucks for the power plant - to which the complainant refers, was temporary and resulted from construction works in the power plant.
Znak drogowy o przejeździe.
A railroad crossing sign.
Nie wbiegnij znów na jakiś znak drogowy.
Do you want me to ride with you? - No, go to work.
Państwa członkowskie dbają o to, aby użytkownicy dróg byli w odpowiedni sposób ostrzegani o szczególnie niebezpiecznych odcinkach drogi. Jeśli stosowany jest znak drogowy powinien on być zgodny z Konwencją o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu w 1968 r.
Member States shall ensure that road users are warned of the existence of a high risk road section by all appropriate measures. If signposting is used, this shall comply with the provisions of the Vienna Convention on Road Signs and Signals of 1968.
Albo spójrz na znak drogowy jak byś sie zgubił.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 23 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo