Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znaleźć drogę" na angielski

Wyszukaj znaleźć drogę w: Definicja Synonimy
find a way
find your way
find my way
find their way
find the way
find our way
find his way
find her way
find a path
find a road
find the road

Sugestie

Chcieli znaleźć drogę ucieczki od wszystkiego.
Trying to find a way to escape the end of everything.
Dziecko mogło znaleźć drogę do tych ładowni.
A child could find a way into those cargo bays.
Pomaga znaleźć drogę gdy się zgubisz.
It helps you find your way when you get lost.
Więc próbujesz znaleźć drogę wyjścia z piekła.
So you're trying to find your way out of hell.
Mnie zajęło rok aby znaleźć drogę na okolo wyspy.
It took me a year to find my way around the island.
Próbuję znaleźć drogę żeby zabrać nas do domu.
I was just trying to find a way to get us home.
Chodź, musimy znaleźć drogę do laboratorium badawczego.
Come on, we got to find a way inside the research lab.
Na wystarczająco długo, byśmy mogli znaleźć drogę do Ziemi.
Long enough for us to find a way to earth.
Byłem w grobowcu, tak jak ona... i musiałem znaleźć drogę ucieczki.
I was in a tomb, just like her... and I had to find a way out.
Musimy znaleźć drogę do tamtych drzwi... zanim ściana zepchnie nas do otchłani.
We have to find a way to get to that doorway on the other side... before the wall pushes us into the abyss.
Chcieli znaleźć drogę jednoczenia ludzi, poprzez danie im wspólnego celu.
They wanted to find a way of uniting the people, by giving them a shared purpose.
To coś może znaleźć drogę z innej strony.
Those things may find a way into the vent.
Musimy znaleźć drogę, żeby to ujawnić.
We have to find a way to prove it.
Musimy znaleźć drogę ucieczki z planety, zanim oni znajdą nas.
We must find a way off this planet before they find us.
W zamian musiałam tylko pomóc Ci znaleźć drogę.
All I had to do was help you find your way.
Kiedy wszystkie drzwi są zamknięte, zawsze możesz znaleźć drogę na tyłach.
When all the doors are closed, you can always find a way in at the back.
Utrzymaliśmy ślad Ultron możliwości i ruchy, próbowanie znaleźć drogę by pokonać go.
We kept track of Ultron's capabilities and movements, trying to find a way to defeat him.
Nie, staram się znaleźć drogę, która nas połączy.
No, I... I just wanted to find a way to bring us together.
Chciałem sugerować, że może znaleźć drogę Na upuszczenie z zarzutami.
I wanted to suggest that maybe you find your way to dropping the charges against him.
Jeśli mogła znaleźć drogę tutaj, to reszta też może.
If she could find a way in here, the rest of them can.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 190. Pasujących: 190. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo