Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znaleźć się w" na angielski

Wyszukaj znaleźć się w w: Definicja Synonimy
be on
to be in
be included in
being in
find themselves in
find myself in
find itself in
be at
end up in
get into
Powinien znaleźć się w spisie zaraz obok agentki Skye.
Coulson should be on the Index with Agent Skye.
Stara gwardia NASA wręczyła mi listę, kto powinien znaleźć się w Komisji.
The NASA old guard, they handed me a list of who should be on the commission.
Pragnęłam jedynie znaleźć się w centrum zainteresowania.
Everything that wanted it was to be in the middle of the crowd.
Chciałaś znaleźć się w New York Timesie od dziecka.
You've wanted to be in the new york times since you were a kid.
Zaproponowane środki powinny znaleźć się w przyszłej Europejskiej karcie praw odbiorców energii.
The proposed measures should be included in the future Charter on the Rights of Energy Consumers.
To wszystko powinno znaleźć się w strategii "Europa 2020".
All of that should be included in the Europe 2020 strategy.
Chcę znaleźć się w finałowej czwórce, za to jaka jestem.
I want to be in the final four because of who I am.
Znów chcę znaleźć się w twoim życiu.
I want to be in your life again.
Obydwoje powinniście znaleźć się w wariatkowie.
You should both be in the mad house.
Obywatele powinni znaleźć się w centrum jednolitego rynku.
Citizens need to be placed at the heart of the Single Market.
Miło znowu znaleźć się w siodle.
I was sort of leary to get up on the horse again.
Zamierzamy znaleźć się w księdze rekordów.
We're going to be in the record books.
Możemy znaleźć się w zupełnie innym wszechświecie.
We might find ourselves in an altogether different universe.
Chciałbym znaleźć się w twojej głowie.
I would love to get inside your head.
Dlatego uważam że powinno znaleźć się w TV.
That's why I think it belongs on television.
Nie powinna znaleźć się w tej sytuacji, Adrianna.
She shouldn't be in this situation, adrianna.
Chcę znaleźć się w innym wspomnieniu.
Minnie, I still need a reminder.
Wszystko, co było za mało sensowne, żeby znaleźć się w dowodach.
Everything that didn't make sense to log into evidence.
Nie chcę znaleźć się w więzieniu.
I don't want to be jailed.
Wszyscy obawiali się domów dziecka - dlatego pragnęli znaleźć się w szwedzkiej rodzinie.
Everybody was afraid of a children's home - and wanted a Swedish family to take them in.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 541. Pasujących: 541. Czas odpowiedzi: 238 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo