Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zniżyć się do" na angielski

Wyszukaj zniżyć się do w: Definicja Synonimy
sink to
stoop to
Jednak państwo nie może zniżyć się do poziomu terrorystów.
However, the state must not sink to the level of the terrorists.
Trzeba zniżyć się do jego poziomu.
However disagreeable, we must sink to his level.
Ale myślę, że nie muszę zniżyć się do jej poziomu.
But I think that I do not have to stoop to her level.
Tak, ale... to nie znaczy, że muszę zniżyć się do ich poziomu.
But that doesn't mean I need to stoop to their level.
Nie dlatego, że nie chciałaś zniżyć się do mojego poziomu.
It's not because you didn't want to sink to my level.
I zniżyć się do poziomu tabloidu?
And sink to the level of the gutter press?
Cywilizacja opiera się na zasadzie, że traktujemy przestępców lepiej, niż oni swoje ofiary. by nie zniżyć się do ich poziomu.
Civilization rests on the principle that we treat our criminals better than they treated their victims, that we not stoop to their level.
Ktoś kiedyś powiedział mi, że aby pokonać potwora, musisz zniżyć się do jego poziomu.
You know, someone once told me to beat a monster you have to... get down on their level.
Nie zamierzam zniżyć się do poziomu tego barbarzyńcy.
Well, I'm not going to stoop to that man's barbaric level.
Musisz zniżyć się do jego poziomu.
You have to sink below his level.
Nie kazałem ci zniżyć się do takieg poziomu.
I didn't mean set it that low.
Myślę, że musisz zniżyć się do mojego poziomu.
I think you need to get on this level.
Zniżyć się do poziomu wroga, to przegrać.
To become like your enemy is to lose to him.
W czasie tego horroru, zachowała swoją godność, nie pozwalając zniżyć się do poziomu... tajemniczych oprawców.
But through it all she retained her dignity, refusing to be reduced to the level... of her mysterious captors.
Przyznaję, zaślepił mnie gniew, ale ponieważ odpowiadasz tylko na gniew i zastraszenie, musiałam zniżyć się do twojego poziomu, bo przez ciebie moje dziecko będzie żyło w świecie, który nie wie, jaki Daniel był naprawdę.
I admit I was blinded by rage, but since the only thing you respond to is fear and intimidation, I sank to your level because you're still preventing my child from growing up in a world that knows who Daniel truly was.
To musiała być niezła porażka, pracować dla profesjonalnej firmy baletowej i zniżyć się do, no wiesz, tańczenia za grosze.
It must've been quite a comedown to have to have been working for a professional ballet company to, you know, dancing for tips.
Musimy zniżyć się do ich poziomu.
What made her change her mind? - She was...
Ciężko jest nie zniżyć się do jej poziomu.
I can't stop myself from going down to her level.
Jestem człowiekiem z krwi i kości,... racz zniżyć się do tak przyziemnych spraw.
I'm flesh and blood, Clive, if you'll condescend to such low things.
Zniżyć się do poziomu wroga, to przegrać.
You were right, Varinia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo