Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znieść" na angielski

Sugestie

Samuraj nie potrafi znieść wstydu porażki.
A Samurai cannot stand the shame of defeat.
Po prostu nie mogłem znieść brzmienia muzyki.
I just couldn't stand the sound of music.
Nie mogłam znieść tej kiepskiej pogody.
The weather was so bad here I couldn't bear it.
Po prostu nie mogłam tego znieść.
And I just... I couldn't bear it.
Ostatecznie jesteśmy dość dorośli by znieść kilka wyzwisk.
After all, we're big enough to take a few insults.
Blaylock nie może znieść winy albo powiedzieć prawdy.
Blaylock can't take the guilt or admit the truth.
Nie mogłem znieść cały czas tutaj.
I could not stand all the time here.
Zaczął robić rzeczy, których nie mogłam znieść.
He started to do something that I cannot stand for.
Nie mogłem dłużej znieść potraw mojej siostry.
I can only take my sister's cooking for so long.
Mogę znieść najbardziej przerażającą sytuację i nawet ją pogorszyć.
I can take the most horrifying situation and make it worse.
Ale ci szaleńcy nie potrafią jej znieść.
But these crazies, they can't stand it.
Nie wiem ile możemy jeszcze znieść.
I don't know how much more we can take.
Mogą znieść więcej niż którykolwiek z nas.
They can take more punishment than any of us.
Niektórzy potrafią znieść to od mężczyzny.
Some subjects can take it from a male.
Jest limit, ile może znieść pacjent.
There's a limit to how much this patient can take.
Nie mogła znieść patrzenia na cierpienie.
She couldn't bear to see anything suffer.
Powinniśmy znieść trochę świec do piwnicy.
Should probably take some candles down to the basement.
August nie mogę już tego znieść.
August, I can't stand this anymore.
Ta iskra to bezlitosne światło, niemogące znieść obecności wrogów...
That sparkle is a merciless light that cannot stand the presence of enemies.
Twoi przyjaciele nie mogą znieść słuchania ciebie.
Your friends can't stand to listen to you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5015. Pasujących: 5015. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo