Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zniknąć" na angielski

Zobacz także: po prostu zniknąć
Wyszukaj zniknąć w: Definicja Synonimy
disappear
vanish
be gone
go away
be lost
fade away
disappeared get out
disappearing
get lost

Sugestie

Będzie mu trudno zniknąć bez grosza.
Makes it kind of hard to disappear broke.
Takamine Saori musi zniknąć z życia jego syna.
Takamine Saori has to disappear from the son's life.
Musisz przyjść po pieniądze i zniknąć.
You must come get the money and vanish.
Wszyscy musicie zniknąć przed ich przybyciem.
All of you have to be gone before they arrive.
Musimy zniknąć, zanim tu przyjdzie.
We need to be gone before he gets here.
Chyba niektórzy przyjeżdżają tutaj żeby zniknąć.
I guess some people come down here to disappear.
Doktor Kane podrobił dokumenty, żeby mogła zniknąć.
Dr. Kane altered the documents so she could disappear.
Była zaprogramowana/aby dać życie i zniknąć.
She was programmed to create new life and disappear.
By zniknąć, potrzebujesz nowej tożsamości.
To disappear, you need a new identity.
Należy stać się częścią otoczenia... niewidzialnym... prawie zniknąć.
One must become part of the scenery... invisible... almost disappear.
Moglibyśmy użyć tej techniki gdybyśmy kiedykolwiek chcieli... zniknąć...
You know, we can use the techniques if we ever have to disappear.
Najpierw musisz zniknąć na 8 tygodni.
First, you have to disappear for eight more weeks.
Będziesz musiał tam zniknąć, Richard.
You'd have to disappear there, Richard.
Gdybym chciał zniknąć, zrobiłbym to dawno temu.
If I wanted to disappear, I would've been gone a long time ago.
Pozwól zniknąć mnie i mojej rodzinie.
Back off, let me and my family disappear.
Pomóż nam i będziesz mógł zniknąć.
Help us, and then you can disappear.
Jeśli bym chciał zniknąć, zniknąłbym.
If I was trying to disappear, I would have.
Aby zniknąć, potrzebujesz nowe nazwisko.
To disappear, you need a new identity.
Ty i ja możemy zniknąć razem.
You and me, we can disappear together.
Spokojnie mógłby zebrać forsę i zwyczajnie zniknąć.
Be so easy for him to collect that cash and just disappear.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1519. Pasujących: 1519. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo