Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zostać na noc" na angielski

Wyszukaj zostać na noc w: Definicja Synonimy
stay the night
spend the night
stay overnight
sleepover
stay tonight
stay here tonight
stay over tonight
to sleep over
sleep here tonight
staying the night
spends the night
Powinniście zostać na noc w klasztorze.
You should stay the night at the monastery.
Pewnie będziesz musiał zostać na noc.
I guess you'll have to stay the night.
Możecie zostać na noc, ale rano macie się wynieść.
Claude - You can spend the night here, but I want you gone by morning.
Powinien pan zostać na noc z nami.
You should spend the night with us.
Musi pan zostać na noc na obserwację.
You need to stay overnight for observation.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, mały Jonah będzie mógł zostać na noc.
So if everything go good, then Baby Jonah may stay overnight.
Pytali mnie, czy moglibyśmy zostać na noc.
They asked me if it was possible, could we stay the night.
Możesz zostać na noc... ale jak wrócę nie chcę widzieć tego w promieniu 10 mil od moich dzieci.
You can stay the night... but when I get back, I don't want to see these things within 10 miles of my kids.
Będzie mogła zostać na noc u Ciebie.
She can stay the night with you.
Możesz zostać na noc, proszę?
Can you stay the night, please?
"Nigdy nie pozwól facetowi zostać na noc" mówiła.
"Never let a man spend the night," she said.
Miałam problem i pozwolili mi zostać na noc.
I was down on my luck, and they let me stay the night.
Dzwoniła jego matka i pytała, czy może tu zostać na noc.
His mother called and asked if he could stay the night.
Jechałam do Nowego Jorku, żeby zostać na noc u Catherine.
I was on a train to New York, to see Catherine and spend the night.
Pana żonie postawiono zarzuty... będzie musiała zostać na noc w areszcie.
I'm afraid she's going to have to spend the night here in the police station.
Jeśli pozwolisz mi zostać na noc.
But only if you let me stay the night.
Mamy szczęście, że Rafael pozwolił nam zostać na noc.
We're very lucky Rafael let us stay the night.
Możemy zostać na noc, jeśli chcesz.
We can stay the night if you like.
Nie możesz zostać na noc, Jack.
No, Jack, you can't spend the night.
Pozwoliła mu nawet zostać na noc w swoim idealnym przedwojennym mieszkaniu.
She even let him stay the night in her perfect pre-war apartment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 287. Pasujących: 287. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo