Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "została na noc" na angielski

Wyszukaj została na noc w: Definicja Synonimy
stay the night
spent the night
stayed over last night
spend the night
Zaproponował jej by została na noc.
He invites her to stay the night.
Babcia pewnie poprosi cię, byś została na noc.
I suppose your granny will ask you to stay the night.
Moglibyśmy podnieść wydajność zespołu, gdyby Gina została na noc w pracy i otagowała wszystkie akta spraw.
I think that the squad could really increase its efficiency if Gina spent the night re-logging all our files with keywords.
Widziałem, że Devon została na noc.
I saw Devon stayed over last night.
Lou została na noc.
Poprosiłaś mnie, bym została na noc...
You ordered me to stay the night...
Poprosiłaś mnie, bym została na noc...
You order me to stay the night, take care of her.
Sally pewnie wpadła pogadać i została na noc.
I'm sure Sally came round for a nice little chat and happened to stay over.
Buck, została na noc u mnie obudziła się wcześnie rano i wyszła.
Buck, she stayed the night at my house and got up sometime early this morning and left.
Nie, została na noc u Mindy Granger.
No, she stayed over at Mindy Granger's last night.
Nowi mieszkańcy, 8 kobiet powiedziało że przyjechała konno i została na noc.
The new residents, eight females, said she arrived by horse and stayed one night.
Ona chce żebym została na noc.
She wants in order to I remained on night.
Gdybyś została na noc, mogłabyś zacząć szukać pracy jutro rano.
I mean, if you stay tonight, you can get an early start tomorrow.
Ona chce żebym została na noc.
She wants me to spend the night.
Chciałbym, byś została na noc u Georgii.
I want you to stay at Georgia's.
Chcę, żebyś została na noc na obserwację.
I need you to stay for observation, at least overnight.
Wiedziałem, że zgadzając się by Amanda została na noc może sprowadzić na mnie wiele kłopotów.
I knew allowing Amanda to spend the night Could get me in more trouble.
Chcę, żebyś została na noc w szpitalu.
I want to admit you to the hospital overnight.
I nie prosiłem jej, żeby została na noc.
I didn't ask her to sleep over.
Chciałbym, żebyś została na noc.
I can't today, unfortunately.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo