Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zostawić wiadomość" na angielski

Wyszukaj zostawić wiadomość w: Definicja Synonimy
leave a message
leave a note
leave word
take a message
leave him a message
leave your message
left a note
leaving a message

Sugestie

52
On chce zostawić wiadomość dla Sam.
He wants to leave a message for Sam.
Dobrze, ale muszę zostawić wiadomość.
OK, but I have to leave a message.
Może pan zostawić wiadomość na tablicy.
You could leave a note on the board.
"Trzeba było zadzwonić albo zostawić wiadomość".
I mean, call, leave a note.
Mogę zostawić wiadomość, że to pilne.
I can leave word that it's urgent.
Jeszcze go nie ma, chcesz zostawić wiadomość?
no, he's not home yet. shall I leave word?
Możesz zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce w razie gdybym nie odebrał.
You can leave a message on my answering machine in case I don't pick up.
Chciałbym zostawić wiadomość dla pana Jaya Twistle'a.
Yes, I'd like to leave a message for Mr. Jay Twistle.
Chciałbym zostawić wiadomość dla twoich przyjaciół.
I'd like to leave a message for your friends.
Zdjęcia proszę wysłać skrzynkę pocztową. lub zostawić wiadomość, jeśli lubisz mieć dżem na sobie.
So please send photos to my box number or leave a message if you want strawberry jam put on your areas.
Jeśli chcesz zostawić wiadomość Peterowi i Lisie... proszę mów po usłyszeniu sygnału.
If you want to leave a message for Peter and Lisa... please, talk later of the signal.
"Twoja rozmowa będzie przekazana możesz zostawić wiadomość."
"Your call is being transferred, you may leave a message."
Możesz zostawić wiadomość jeśli chcesz, ale... nie zawsze chce mi się oddzwonić.
You can leave a message if you wish, but... we'll be gone for some time.
Jeśli to pilne, proszę wykręcić 911, albo zostawić wiadomość.
If this is an emergency, please dial 911, otherwise leave a message him.
Nie mogę przyjąć zaproszenia teraz, tak zostawić wiadomość and have a great day.
I can't take your call right now, so leave a message and have a great day.
Chciałbyś może zostawić wiadomość, czy też podać ci jej...
Would you like to leave a message, or could I give you her...
Ale może pan zostawić wiadomość na jej sekretarce.
But you can leave a message on her voice-mail.
Możesz zostawić wiadomość, albo zadzwonić do biura: 212-752-4708.
You can leave a message here or reach me at my office: 212-752-4708.
W międzyczsie może zechciałbyś zostawić wiadomość ale ostateczna decyzja należy do ciebie.
In the meantime, you may wish to leave a message, but the final decision is yours.
Właściwie to dzwonię, żeby zostawić wiadomość twojej żonie podziękować jej za zatrudnienie mojej córki, Haley.
I was actually calling to leave a message for your wife, just to say thanks for hiring my daughter Haley.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 160. Pasujących: 160. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo