Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zrobić próbę" na angielski

Wyszukaj zrobić próbę w: Definicja Synonimy
rehearse
do a
Mam pianino, możemy tam zrobić próbę.
I have a piano, we can rehearse there.
Musimy iść do domu i zrobić próbę.
We need to go home and rehearse.
Możesz zrobić próbę w teatrze.
You can rehearse in the theatre.
Jeśli chcesz, możemy zrobić próbę.
If you want, we could do some rehearsal.
Chciałem zrobić próbę, sprawdzić trasę, zmierzyć czasy.
But I wanted to do a dry run, test out the route, time myself door-to-door.
W każdym klubie... twoim obowiązkiem, jest zrobić próbę.
(Wilbur) Every club we hit, it's your responsibility to rehearse the band.
Więc, zanim widzowie przyjdą, musimy zrobić próbę dźwięku.
So, before the audience come, we have to do a sound check.
Musimy najpierw zrobić próbę żeby wyszło właściwie.
We'll have to rehearse something properly.
Jutro mam pokaz, muszę zrobić próbę.
I've a show tomorrow night I've to rehearse.
Możemy zrobić próbę dźwięku na mikrofonie laserowym?
Touchy. Can we do a sound check on the laser mike?
Marci, chcesz zrobić próbę dźwięku?
Marci, do you want to do your soundcheck?
Możemy zrobić próbę mikrofonu?
Can you get him to run a mike check?
Zawsze trzeba zrobić próbę.
You have to get there and rehearse.
Powinniśmy zrobić próbę z golfista.
We should do a test with golfers.
Musimy zrobić próbę ustawienia kamer.
I need a rehearsal to position the cameras.
Chcę zrobić próbę półtrwania.
I'd like to do a half-life determination.
Jeśli moglibyśmy zrobić próbę.
If you would make your entrance.
Możemy razem zrobić próbę.
Think of me as a dress rehearsal.
Teraz chciałbym zrobić próbę dźwięku do "Man in the Mirror".
What I'd like to do right now is We'll just run, for a sound check, "Man in the Mirror."
Pomyślałam sobie, że poza nami dwoma, możnaby ściagnąć tu jednego z nich i zrobić próbę.
We can get one of these guys to come do a TIPS procedure on him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo