Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zrobił to" na angielski

Wyszukaj zrobił to w: Definicja Synonimy
do it
he did it he did this he did that do this took this
do that
he made it
made this
he's done it
it was
doing it

Sugestie

188
to zrobil 103
70
Pomogłoby mi, gdybyś zrobił to za mnie.
What would really help me, is that you do it with my name on it.
Chcę, żeby zrobił to doktor Suresh.
I want Dr. Suresh to do it.
Poczekał i zrobił to dokładnie jak chciał.
He waited and he did it exactly the way he wanted to.
George Henderson zebrał siły i na Boga zrobił to.
George Henderson summoned the strength, and, by God, he did it.
Byłeś wrakiem, więc zrobił to.
You were a wreck, so he did it.
I wszyscy mówili, że zrobił to celowo.
And everybody said that he did it on purpose.
Więc pomyślałem że pewnie ktoś inny wiedział że zrobił to przedtem.
So I figured some other smart guys knew he did it before.
Dołączenie do Brygadierów, zaprzysiężenie, zrobił to wszystko, żeby ci ich wystawić.
Joining the Brigadiers, getting patched in, he did it all for you - to serve them up.
Wreszcie chce się przyznać, że zrobił to.
Christine, he's willing to finally admit that he did it.
Być może, zrobił to, bo też był samotny.
Perhaps, in the end, he did it because he was lonely too.
Adam dowiedział się, że zrobił to żeby wrobić Catherine Tramell.
Adam thought he did it to set up Catherine Tramell.
Ale zrobił to tylko dlatego, żeby ukarać Jaya.
He did it just to punish Jay.
Widziałam, jak raz zrobił to Królik Bugs.
I saw Bugs Bunny do it once.
Okazało się, że zrobił to z własnej woli.
It turned out, he did it on his own will.
Strzelaj albo pomóż, byleś zrobił to szybko.
Shoot us, or help us but do it quickly.
Potrzebujemy, by zrobił to znów.
We need him to do it again.
Wątpię, żeby w domowych warunkach jakikolwiek lekarz zrobił to lepiej.
Considering what I had around the house, I don't think there's a doctor who could've done any better.
Addley zrobił to by chronić rodzinę.
Addley did what he did to protect the family, Beth.
W końcu zrobił to jeden człowiek.
In the end, it took just one man.
Niestety parlament węgierski zrobił to pierwszy.
Unfortunately, the Hungarian Parliament was the first to do this.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2719. Pasujących: 2719. Czas odpowiedzi: 174 ms.

to zrobil 103

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo