Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zrozumieć" na angielski

Wyszukaj zrozumieć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musimy zrozumieć przyszłą wagę tej maszyny.
Now, we must all understand the future importance of this machine.
Nie potrafię zrozumieć czego próbujesz dowieść.
I just don't understand what you're trying to prove.
Ale Jon'a ciężko czasami go zrozumieć.
But Jon's kind of tough to figure out.
Możemy sobie pomagać zrozumieć o czym oni mówią.
We can help each other figure out what they're talking about.
Staram się zrozumieć, nie uwierzyć.
Well, I try to understand, not believe.
Przynajmniej nic co moglibyśmy kiedykolwiek zrozumieć.
At least, nothing that we could ever understand.
Ale nie możesz naprawdę zrozumieć fizyki bez zrozumienia matematyki.
But you can't really understand the physics without understanding the math.
Proszę zrozumieć ja nie mogę jechać.
WENTWORTH: Please understand, I can't go on.
Przez większość życia próbuję zrozumieć siły, które ukształtowały naszą planetę.
I've spent most of my life trying to understand the forces that shaped our planet.
Niczego nie odmawiam, ale proszę mnie zrozumieć.
I am not refusing anything at all, but please understand me.
Trochę porusza ustami, ale trudno go zrozumieć.
He is moving his lips a little, but it's difficult to understand him.
Jesteś za młody, aby zrozumieć niektóre rzeczy.
There are some things... that you're not old enough to understand just yet.
Aby zrozumieć dzisiejszy świat, potrzebujemy kina, dosłownie.
In order to understand today's world, we need cinema, literally.
Bez przeszłości nie można zrozumieć teraźniejszości.
Without the past you can't understand the present.
Byłeś jeszcze dzieckiem, musisz to zrozumieć.
You were only a child, you must understand that.
Ale nigdy nie chciałaś mnie zrozumieć.
But you never made the effort to understand me.
Między innymi chcieliśmy zrozumieć, jak odczytują myśli.
Among other things, we wanted to understand how they were reading us.
Już dokonałeś tego wyboru Teraz musisz go zrozumieć.
You've already made the choice now you have to understand it.
Przez cztery małżeństwa próbowałem zrozumieć co uszczęśliwia kobiety.
Spent 4 marriages trying to figure out what makes women happy.
Więc nie możesz zrozumieć co czujemy.
Then you can't understand what it feels like.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9399. Pasujących: 9399. Czas odpowiedzi: 115 ms.

zrozumiec 141

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo